Resort pracy wycofał się z wprowadzenia obowiązkowych dyżurów pracowników socjalnych, którzy wspólnie z policjantami mieli przez całą dobę podejmować decyzje o zabraniu z domu dziecka, które jest ofiarą przemocy.

Gminy same zdecydują, czy będą organizować w weekendy i po godzinach pracy dyżury pracowników socjalnych. Prawdopodobnie wiele z nich tego nie zrobi, bo nie ma na to pieniędzy. A udział ich pracowników w interwencji ma zapewnić dziecku większe bezpieczeństwo. Co więcej, tylko wtedy może ono trafić do najbliższej rodziny zamiast do pogotowia opiekuńczego lub domu dziecka.


Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 1 marca 2011 r.