Gmina może zakupić usługi dowozu dzieci

Samorząd terytorialny

Czy gmina może zorganizować przetarg na świadczenie usługi przewozowej dzieci i młodzieży w oparciu o indywidualne bilety miesięczne w sytuacji, gdy na terenie objętym obowiązkiem dowozu nie istnieje...

09.05.2012