Kto ustala regulamin konkursu na dyrektora szkoły?

Regulamin konkursu na dyrektora szkoły ustalony zostaje przez organ prowadzący i jego zapisy obowiązują podczas jego przebiegu. Regulamin konkursu ustala organ prowadzący w drodze uchwały lub...

25.05.2012

Czy oświetlenie ewakuacyjne wymaga przeglądów?

BHP

Jak często należy przeglądać oświetlenie ewakuacyjne (lampy ewakuacyjne na korytarzach, nad wyjściami ewakuacyjnymi)? Kto powinien takich przeglądów dokonywać? Jakie trzeba mieć...

21.05.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski