Czy możliwa jest zmiana danych nabywcy na fakturze?

Można wystawić fakturę korygującą zmieniającą osobę nabywcy, oczywiście pod warunkiem, że okazało się, że pierwotna faktura wystawiona dla danej czynności istotnie była nieprawidłowa.

07.05.2012

Właściciel odpowiada za niesprawny wodomierz

Budownictwo

W bloku mieszkalnym zainstalowano liczniki pomiaru zużycia wody odczytywane drogą radiową. Z odczytów wynikało, iż nie ma zużycia zimnej wody i przez dwa lata zarządca budynku nie występował o to, że...

04.05.2012

Jak wygląda procedura zmiany wychowawcy?

Dyrektor szkoły podejmuje decyzję w sprawie zmiany nauczyciela wychowawcy oddziału. Rodzice i uczniowie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, mogą wnioskować o zmianę nauczyciela, któremu dyrektor...

04.05.2012

Prowadzenie metryki sprawy to obowiązek urzędnika

Budownictwo

W związku z wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz. U. z 2012 r. poz. 250) proszę o...

02.05.2012