Gmina może zakupić usługi dowozu dzieci

Samorząd terytorialny

Czy gmina może zorganizować przetarg na świadczenie usługi przewozowej dzieci i młodzieży w oparciu o indywidualne bilety miesięczne w sytuacji, gdy na terenie objętym obowiązkiem dowozu nie istnieje...

09.05.2012

Czy możliwa jest zmiana danych nabywcy na fakturze?

Można wystawić fakturę korygującą zmieniającą osobę nabywcy, oczywiście pod warunkiem, że okazało się, że pierwotna faktura wystawiona dla danej czynności istotnie była nieprawidłowa.

07.05.2012

Prowadzenie metryki sprawy to obowiązek urzędnika

Budownictwo

W związku z wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz. U. z 2012 r. poz. 250) proszę o...

02.05.2012