Wymiana stolarki okiennej to remont obiektu

Budownictwo

Czy wymianę stolarki okiennej w istniejących otworach w budynku wpisanym do rejestru zabytków można potraktować jako bieżącą konserwację, która nie będzie wymagała ani uzyskania pozwolenia na budowę...

30.04.2012