Taras klasyfikowany jest jako budowla

Budownictwo

Jak należy kwalifikować roboty polegające na wybudowaniu przy istniejącym budynku tarasu posadowionego częściowo na gruncie, a częściowo na słupach?

29.05.2012

Kto ustala regulamin konkursu na dyrektora szkoły?

Regulamin konkursu na dyrektora szkoły ustalony zostaje przez organ prowadzący i jego zapisy obowiązują podczas jego przebiegu. Regulamin konkursu ustala organ prowadzący w drodze uchwały lub...

25.05.2012