Sprowadzono samochód osobowy z UE. Na fakturze za samochód osobowy nie naliczono VAT ale na fakturze za tablicę rejestracyjną naliczono niemiecki VAT 16 proc.
Jak należy ustalić wartość początkową samochodu osobowego?

Odpowiedź

Jeżeli przedmiotem zakupu był samochód używany, którym nabywca po zakupie od razu mógł się prawnie poruszać po drogach publicznych to przedmiotowa opłata nie będzie zwiększać wartości początkowej zakupionego środka trwałego, w przeciwnym razi wartość opłaty rejestracyjnej zwiększy wartość początkową zakupionego środka trwałego.

Uzasadnienie

Generalna zasada dotycząca amortyzacji środków trwałych wskazuje, iż muszą być one kompletne i zdatne do użytku – art. 16a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. Dodatkowo należy zauważyć, iż cena nabycia środka trwałego to m.in. koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania do używania (art. 16g ust. 3 u.p.d.o.p.).

Niewątpliwie nabycie samochodu nowego, którym podatnik nie może prawnie poruszać się po drogach publicznych przesądza o tym, iż opłaty rejestracyjne będą zwiększały wartość początkową zakupionego środka trwałego (samochodu osobowego).

Natomiast zakup używanego samochodu w Niemczech, co do którego nabywca posiada pełną dokumentację umożliwiającą poruszanie się zarówno w Niemczech jak i w Polsce (dokumenty ważne czasowo w Polsce), przesądza o tym, iż ww. wydatki należy potraktować jako koszty pośrednie.

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego