Nieodliczony VAT nie stanowi dla podatnika przychodu

Prowadzę PKPiR, jestem czynnym podatnikiem VAT, otrzymałem z urzędu pracy dotacje na nowe stanowisko pracy. Kwota dotacji wynosiła 20.000 zł, za kwotę 12.000 zł kupiłem środek trwały, którego...

29.01.2016

Odstępne wykazujemy w rocznym zeznaniu podatkowym

Odstępne zapłacone poprzedniemu najemcy mieszkania przez nowego stanowi przychód podlegający opodatkowaniu PIT wg skali podatkowej. Należy je wykazać w zeznaniu podatkowym składanym do 30 kwietnia...

28.01.2016