Pobyt pracownika w areszcie

Samorząd terytorialny

Czy pobyt pracownika w areszcie należy traktować jako usprawiedliwioną nieobecnością w pracy?

29.07.2009