Nazwa niepublicznej szkoły

Samorząd terytorialny

Czy organ prowadzący szkołę niepubliczną może przyjąć nazwę: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Spłka z o.o.?

14.07.2009