Nowe zasady przyznawania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

Samorząd terytorialny

Konstrukcja ulgi inwestycyjnej jest uregulowana w art. 13 i 13d ustawy o podatku rolnym . Z przywileju tego mogą korzystać podatnicy podatku rolnego, ktrzy ponieśli wydatki na budowę lub modernizację...

17.07.2009