Opodatkowanie przyczepy gastronomicznej

Samorząd terytorialny

Jak opodatkować przyczepę gastronomiczną należący do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w sezonie letnim na gruntach dzierżawionych od gminy?

27.01.2011