Wynagrodzenie nauczyciela sprawującego funkcję radnego

Samorząd terytorialny

Czy nauczyciel sprawujący funkcję radnego do rady gminy może otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze za dzień, w ktrym uczestniczy w pracach komisji stałych lub w obradach sesji rady gminy?...

25.01.2011