Pytanie
Finansowanie przez pracodawcę kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników wykonujących pracę na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Pracodawca w swoim zarządzeniu refunduje pracownikom pracującym ponad połowę czasu pracy przy komputerze koszty dotyczące zakupu okularów korekcyjnych do kwoty 250 zł. Pracownik ponad połowę swojego czasu pracy pracuje przy komputerze. Pomimo tego lekarz medycyny pracy przy badaniach wstępnych nie zalecił okularów korekcyjnych. Termin następnego okresowego badania lekarskiego został wyznaczony na luty 2013 r. Tymczasem pracownik ma problemy ze wzrokiem i firma kieruje go na wcześniejsze badania.
Czy w wyniku takiego badania (przedterminowego) i zalecenia lekarza dotyczącego pracy w okularach korekcyjnych przy komputerze wartość świadczenia będzie podlegać oskładkowaniu i opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Czy wartość świadczenia będzie stanowiła dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu?