Pytanie
Czy starostwo powiatowe przed wydaniem pozwolenia wodnoprawnego na budowę jazu zintegrowanego z elektrownią wodną i energetyczne korzystanie z wód ma prawo do zasięgnięcia opinii biegłego hydrologa w przedmiotowej sprawie, z uwagi na zagrożenie dla gospodarki powodziowej na obszarze, na którym powstać inwestycja?
Powodem do uzyskania opinii jest to, że przedmiotowa inwestycja ma być zlokalizowana na obszarze, który jest zalewany za każdym razem podczas występowania lokalnych podtopień gruntów. W operacie wodnoprawnym wnioskodawca udowadnia, że inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływała na sąsiadujące grunty oraz na przejście wód powodziowych, natomiast organ ma duże wątpliwości po konsultacji z zarządzanie kryzysowym starostwa i gmin, na których będzie realizowana inwestycja.
W związku z powyższym, czy w takiej sytuacji starosta może zasięgnąć opinii hydrologa?
Na jaki przepis się w takim przypadku powołać?
Czy w taki przypadku hydrolog może pomóc przy ocenie dokumentacji i opracowywaniu decyzji w przedmiotowej sprawie?