Pytanie
W dniu 21 października sąd rejestrowy dokonał wpisu o przekształceniu spółki z o.o. w spółkę komandytową, w której dotychczasowymi udziałowcami są dwie osoby fizyczne, udziałowcy spółki z o.o. Jeden to komplementariusz a drugi komandytariusz. Okazało się, że prawnik składając wniosek o przekształcenie nie złożył wniosku o wyborze ich formy opodatkowania w podatku dochodowym podatkiem liniowym 19% (art. 30c p.d.o.f)
Czy z uwagi na powyższe, wspólnicy spółki komandytowej mogą złożyć miesiąc po rejestracji spółki wniosek o opodatkowanie podatkiem liniowym (z tego co nam wiadomo mamy tu do czynienia z terminem "zawitym" i jego przekroczenie powoduje brak możliwości skorzystania z tej formy opodatkowania)?
Czy wspólnicy spółki komandytowej (osoby fizyczne) będący przed przekształceniem udziałowcami w spółce z o.o. zatrudnieni w tej spółce z o.o. w ramach umów o pracę, obecnie z tytułu przychodów w spółce komandytowej mogą wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym?
Jak ma wyglądać wysłanie do urzędu skarbowego należnych wpłat kwot podatku za październik - podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od wynagrodzeń (PIT-4 i PIT-11)? Na której spółce ciążą te obowiązki?