Pytanie
Czy odszkodowanie wypłacone jako realizacja wyroku sądowego z tytułu błędu lekarskiego a także odsetki i koszty sądowe są kosztami uzyskania przychodu? Czy kwoty te stanowią podstawę naliczenia i wypłaty podatku dochodowego od osób prawnych?
Szpital świadczy usługi lecznicze i z tego tytułu było zasądzone wyrokiem odszkodowanie i potrącone jako zajecie komornicze z należności od Narodowego Funduszu Zdrowia. Odszkodowanie docelowo było na rzecz pacjenta szpitala. Mamy wątpliwości jeśli chodzi o podatek dochodowy, który szpital powinien zapłacić z tytułu CIT-8. Szpital osiąga dochód podatkowy i zastanawiamy się czy kwota wypłaconego odszkodowania podlega opodatkowaniu tak jak np. kwota zapłaconych odsetek budżetowych.