Pytanie
Użytkuję w działalności gospodarczej (zasady ogólne) samochód osobowy na podstawie umowy leasingu zawartej na czas 24 miesięcy, (czyli wymagane 40% okresu amortyzacji).
Czy jeżeli po upływie 20 miesięcy trwania umowy rozwiążę tą umowę (zostanie dokonana cesja leasingu na inną osobę fizyczną) należy uznać, że nie został spełniony jeden z warunków zaliczenia czynszu leasingowego do kosztów uzyskania przychodu?
Jakie mogą być inne konsekwencje podatkowe takiego działania?