Pytanie
Podatnik (PKPiR) będzie świadczył na rzecz firmy niemieckiej usługi oprogramowania informatycznego. Usługa świadczona będzie na terytorium Polski za pomocą łączy internetowych. W lipcu dokonał zgłoszenia do VAT-UE na druku R. Urząd skarbowy zażądał uiszczenia opłaty rejestracyjnej w wysokości 170 zł.
Czy w przypadku zgłoszenia tylko do VAT-UE taka opłata jest konieczna?
Podatnik w dalszym ciągu nie jest czynnym podatnikiem VAT i korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 u.p.t.u. Zgłoszenie do VAT-UE było konieczne w związku z rozpoczęciem wykonywania usług informatycznych na rzecz firm z krajów członkowskich UE.