Kiedy należy dostarczyć deklarację zgodności?

BHP

Przy modernizacji parku maszynowego zainstalowano nową maszynę (wtryskarkę) od producenta A, robot-automat do obsługi dostarczone przez firmę B oraz podstację od firmy C - jej własnej konstrukcji....

09.05.2011

Pomiar odległości z domu dziecka do szkoły

Samorząd terytorialny

Przepisy art. 14a ust. 3 i art. 17 ust. 3 ustawy o systemie oświaty regulują sprawy dowozu i ew. zwrotu kosztów dowozu dzieci do szkoły, w zależności od odległości z domu do szkoły. Przepis ten nie...

05.05.2011