Najem pomieszczeń szkolnych

Samorząd terytorialny

Dyrektor szkoły działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zamierza zawrzeć umowę najmu pomieszczeń szkolnych na okres 1 roku.

13.04.2011