Jakie czynniki biologiczne występują na stanowisku fryzjera?

Pracownicy zatrudnieni w zakładach fryzjerskich narażeni są na szkodliwe czynniki biologiczne, takie jak:
1)wirusy:
a)zapalenia wątroby typu "B" (HBV) – potocznie zwaną żółtaczką wszczepienną,
b)zapalenia wątroby typu "C" (HCV) – przewlekłe zapalenie wątroby, które może prowadzić do raka wątroby,
c)ludzki wirus upośledzenia odporności organizmu (HIV) – może prowadzić do AIDS,
2)bakterie:
a)chlamydie (chlamydia pneumoniae) – powodują zapalenie krtani, zatok, oskrzeli, płuc,
b)gronkowiec złocisty (staphylococcus aureus) – powoduje alergie skórne, stany zapalne błon śluzowych, zatrucia pokarmowe itp.,
c)paciorkowiec ropotwórczy (streptococcus pyogenes) – powoduje zakażenia ropne skóry i tkanki podskórnej,
3)grzyby:
a)dermatofity (Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton rubrum, Trichophyton spp., Epidermophyton floccosum) – wywołują grzybicę paznokci, grzybicę powierzchniową i głęboką skóry itp.,
4)pasożyty:
a)świerzbowiec ludzki (sarcoptes scabei) – wywołuje świerzb,
b)wesz głowowa ludzka (pediculus humanus capitis) – wywołuje infekcje owłosionej skóry głowy.
Wymienione czynniki biologiczne najczęściej występują (lub mogą wystąpić) w zawodzie fryzjera. Jak w każdym zawodzie związanym z bezpośrednimi fizycznymi kontaktami z ludźmi, ich znaczenie może znacznie wzrastać lub maleć, przy czym warto pamiętać, iż bardzo rzadko zdarza się, aby klient uprzedzał fryzjera, że choruje na jakąś chorobę zakaźną.
Aby przeciwdziałać zagrożeniom biologicznym, pracownicy zakładów fryzjerskich powinni przede wszystkim pamiętać o przestrzeganiu zasad higieniczno-sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (Dz. U. Nr 31, poz. 273), dotyczących ich stanowisk pracy, narzędzi pracy oraz higieny osobistej (w szczególności rąk). Szczególne znaczenie będzie miało dezynfekowanie oraz sterylizacja sprzętu (wyposażenia salonu, urządzeń, narzędzi itp.) po każdorazowym ich użyciu.
Ogromne znaczenie ma również higiena osobista pracowników, która odgrywa podstawową rolę w ochronie przed czynnikami biologicznymi. Po każdym zabiegu fryzjerskim ręce powinny być dokładnie umyte mydłem w płynie, a nawet zdezynfekowane odpowiednim preparatem.
Wszelkie skaleczenia, zadrapania oraz pęknięcia skóry należy odpowiednio zabezpieczyć opatrunkiem wodoodpornym, gdyż mogą one prowadzić do zakażenia szkodliwym czynnikiem biologicznym.
Maciej Ambroziewicz