Kwalifikacje głównego księgowego w jst

Samorząd terytorialny

Jakie kwalifikacje musi posiadać osoba aplikująca na stanowisko głównego księgowego w jednostce samorządu terytorialnego?

08.04.2011

Organ właściwy do pobrania opłaty skarbowej

Samorząd terytorialny

Który organ podatkowy jest właściwy do pobrania opłaty skarbowej: gmina, w której położony jest organ wydający pozwolenie czy też gmina, w której położona jest nieruchomość?

06.04.2011