Pomiar odległości z domu dziecka do szkoły

Samorząd terytorialny

Przepisy art. 14a ust. 3 i art. 17 ust. 3 ustawy o systemie oświaty regulują sprawy dowozu i ew. zwrotu kosztów dowozu dzieci do szkoły, w zależności od odległości z domu do szkoły. Przepis ten nie...

05.05.2011