Justyna Piec

Artykuły autora

Ustawa metropolitalna - potrzebna czy nie?

Budownictwo

Ustawa metropolitalna to przykład instrumentu służącego do lepszego zarządzania przestrzenią miasta i przyległych do nich gmin. Dotyczy planowania strategicznego danego obszaru. Wsplne zarządzanie w...

20.07.2009

Jak wyceniać nieruchomości?

Budownictwo

Sama wartość nieruchomości to nic innego jak jej cena. Na podstawie ceny danej nieruchomości określamy wartość rynkową nieruchomości. Określenia wartości nieruchomości tj.: wybr właściwego podejścia...

03.07.2009

Problem funkcjonowania reklam w przestrzeni publicznej

Budownictwo

Rosnąca liczba reklam w polskich miastach staje się kwestią coraz bardziej problematyczną. Miasta zaśmiecane są przez billboardy i zakrywające okna siatki. Sprzeciw wobec reklam wyrażają nie tylko...

22.06.2009

Planowanie przebiegu inwestycji

Budownictwo

Warunki realizacji inwestycji po uzyskaniu pozwolenia na budowę - w przypadku inwestycji wymagających takie pozwolenie reguluje min. ustawa z dn. 7 lipca 1994r. prawo budowlane. Ustawa szczeglną...

16.06.2009
  1  2  3  4  5  6