Justyna Piec

Artykuły autora

Narzędzia zarządzania procesem rewitalizacyjnym

Budownictwo

Rewitalizacja to proces zmian przestrzennych, technicznych, społecznych oraz gospodarczych podjętych w interesie publicznym. Istotą jej jest wyprowadzenie danego obszaru z sytuacji kryzysowej,...

29.05.2009

Czy według prawa przestrzeń publiczna nie istnieje?

Budownictwo

Przestrzeń publiczna wspłtworzy tzw. megaprodukt miasta/regionu/kraju, ktrego społecznym wyrazem jest jego wizerunek i tożsamość. W studium uwarunkowań i kierunkw zagospodarowania przestrzennego...

14.05.2009
  1  2  3  4  5  6