Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk

Artykuły autora

Inwestor nie zawsze musi ustanowić kierownika budowy

Budownictwo

Inwestor jest obowiązany zapewnić: objęcie kierownictwa budowy (rozbiórki) lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej...

28.08.2017
1  2  3