Patryk Ciurak

Artykuły autora

Poznań: system gospodarki odpadami jako projekt PPP

Samorząd terytorialny

W Poznaniu, dzięki formule partnerstwa publiczno-prywatnego, powstanie nowoczesny zakład termicznego przekształcania odpadów, który będzie jednocześnie elektrociepłownią o mocy 34 MW. 15 listopada...

16.11.2012

Czas ucieka, RIO czeka

Finanse samorządów

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu przypomina o terminach złożenia projektu uchwały budżetowej na 2013 r. oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany.

07.11.2012

Nauczyciele unikają dokształcania się

Samorząd terytorialny

Co trzeci nauczyciel nie spełnia obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Winę za taki stan rzeczy ponoszą nie tylko nauczyciele, ale również dyrektorzy szkół i organy prowadzące szkoły przede...

30.10.2012
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    143