Patryk Ciurak

Artykuły autora

Pracownik nie może być faworyzowany z tytułu bycia radnym

Samorząd terytorialny

Nie do pogodzenia z porządkiem prawnym i zasadami współżycia społecznego jest sytuacja, w której działania radnego nie podlegałyby ocenie, podczas gdy inną osobę działającą razem z nim, a nie będącą...

24.07.2013

Płaca minimalna wzrośnie o 5 proc.

Samorząd terytorialny

Minimalne wynagrodzenie za pracę ma wzrosnąć do 1680 zł. Minister Pracy i Polityki Społecznej przygotował już projekt rozporządzenia w tej sprawie.

22.07.2013

Nie można cofnąć wniosku o odwołanie starosty

Samorząd terytorialny

Do wniosku o odwołanie starosty złożonego przez uprawnioną do tego grupę radnych nie można stosować reguł wynikających z prawa cywilnego w zakresie oświadczeń woli ani też konstruować zasady swobody...

19.07.2013
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    143