O możliwość realizacji przedsięwzięcia ubiegają się trzy firmy. Zwycięzca zaprojektuje, wybuduje i będzie zarządzał instalacją. Zakład, który powstanie ma być zdolny do przerobienia 210 tys. ton odpadów rocznie. Budowa powinna zakończyć się do 2015 r. a jej koszt wyniesie ok. 1 027 mln zł. z czego maksymalnie 352 mln zł pochodzić będzie z Funduszy Europejskich w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.


Jak poinformowano na stronie pois.gov.pl, ze względu na pilotażowy charakter projektu, a także brak doświadczeń we wdrażaniu podobnych inwestycji w Polsce, w przygotowanie projektu bezpośrednio zaangażowane było Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Także na zlecenie Ministerstwa powołany został zespół doradczy, który pomagał w przeprowadzeniu dialogu z partnerami prywatnymi oraz w przygotowaniu dokumentacji przetargowej. Doświadczenia uzyskane w realizacji tego przedsięwzięcia z pewnością zostaną wykorzystane przy realizacji kolejnych projektów PPP.

Źródło: www.pois.gov.pl