Robert Mołdach

Jest specjalistą z zakresu matematyki stosowanej, praktykiem zarządzania, ekspertem Konfederacji Pracodawców Polskich w obszarze gospodarki zdrowotnej, twórcą programu edukacyjnego z zakresu metod i technik menedżerskich w ochronie zdrowia na wydziale ekonomii i zarządzania WSHiP im. Łazarskiego. Ma ponad 25 lat doświadczenia w rozwoju przedsięwzięć, zarządzaniu i konsultingu. Jego głównym obszarem zainteresowania jest podnoszenie jakości i efektywności poprzez wprowadzanie zasad ładu korporacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji struktur organizacyjnych i systemów przetwarzania informacji w strategicznych sektorach gospodarki – opieki zdrowotnej, bankowym i finansowym. Uzyskał tytuł magistra inżyniera na wydziale MEL Politechniki Warszawskiej, doktora nauk technicznych w IPPT PAN oraz nominację American College of Medical Practice Executives.

Artykuły autora

W ochronie zdrowia expose premiera zwiastuje niepewność

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Porównując obecne exposé premiera Morawieckiego do tego sprzed czterech lat, w ochronie zdrowia pochwała własnych dokonań zastąpiła deklaracje działań. Choć taką narrację mogłaby tłumaczyć...

25.11.2019

Problemy szpitali przemilczane w programie PiS

Finansowanie zdrowia

O ile w programie Prawa i Sprawiedliwości z 2014 r. rola i koncepcja reformy szpitali była wyraźnie zaakcentowana, o tyle obecny program kluczowe dla szpitali sprawy przemilcza - twierdzi Robert Mołdach z Instytutu Zdrowia i Demokracji.

18.09.2019

NFZ pokazał, gdzie warto się leczyć, a które szpitale lepiej omijać

Opieka zdrowotna

Raport NFZ „Nowotwory złośliwe – koncentracja leczenia zabiegowego” jest skarbnicą wiedzy dla pacjentów onkologicznych - gdzie się leczyć. Wynika z niego, że na 186 szpitali leczących operacyjnie w 2018 r. nowotwór złośliwy piersi - 18 z nich, czyli 10 proc., przekroczyło próg ponownych hospitalizacji.

10.06.2019

Dlaczego wydatki na zdrowie zmalały o wiele miliardów?

Finansowanie zdrowia

W projekcie ustawy z 18 października 2017 r. przekazanym przez ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła gwarancja finansowania 6 proc. PKB dotyczyła „Produktu Krajowego Brutto z roku poprzedniego”, a jak to się stało, że teraz przy wyliczaniu wydatków na opiekę zdrowotną bierzemy teraz pod uwagę dane sprzed dwóch lat? - zastanawia się Robert Mołdach z Instytutu Zdrowia i Demokracji.

29.04.2019

O jeden most za daleko, bo uprawnienia kontrolne NFZ będą szersze niż NIK i ZUS

Opieka zdrowotna

Nikt nie kwestionuje celowości nadania kontrolerom NFZ koniecznych uprawnień. Jednak rozwiązanie postulowane przez rząd nakazuje zastanowić się, czy środki zostały dobrane proporcjonalnie do celów, bo kontrolerzy będą mogli mogą wszcząć kontrolę nie informując przez 3 dni o jej zakresie i nie pouczając o prawach osób kontrolowanych - pisze Robert Mołdach, z Instytutu Zdrowia i Demokracji. 

08.02.2019
1  2    
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski