Wojciech Kowalski

Artykuły autora

Zmiany w prawie zamówień publicznych

Wykaz usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym w zamówieniach publicznych oraz nowe wzory ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych przynoszą obowiązujące od 29 stycznia...

01.02.2010

Jednostkę funduszu inwestycyjnego kupimy mailem

Uczestnicy funduszów inwestycyjnych otwartych, jak i same fundusze będą mogli, dzięki zastosowaniu poczty elektronicznej, sprawniej przeprowadzać operacje zbycia lub odkupienia jednostek...

29.01.2010
1    172  173  174  175  176  177  178  179  180