Weronika Adamczyk

Artykuły autora

Senat zdecyduje o kształcie PFRON

W dniach 24 i 25 września 2014 r. Senat zbierze się na 61. posiedzeniu. Będzie pracował m.in. nad nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych...

25.09.2014

Weszły w życie zmiany w pieczy zastępczej

Od 19 września br. obowiązuje część zmian wprowadzanych ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw .

19.09.2014
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    52