SN: Emeryt pracujący w innym zakładzie korzysta ze świadczeń ZFŚS

Wymiar sprawiedliwości Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Emeryt, który uprzednio przeszedł na emeryturę i podjął zatrudnienie u innego pracodawcy, gdzie otrzymuje wynagrodzenie w wysokości nie powodującej zawieszenia wypłaty emerytury, jest emerytem, byłym pracownikiem w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy 21 lutego br.

21.02.2024

MRPiPS zakłada, że druga waloryzacja emerytur będzie we wrześniu

Domowe finanse Emerytury i renty

Projekt w sprawie drugiej waloryzacji rent i emerytur jest na etapie Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu. Zakładamy, że druga waloryzacja emerytur i rent byłaby przeprowadzona we wrześniu – zapowiada Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. W ramach marcowej waloryzacji świadczenia wzrosną o 12,12 proc.

17.02.2024

Oszuści podszywają się pod ZUS

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Finanse RODO

Ostrzegamy przed fałszywym profilem ZUS na Facebooku, który zachęca do inwestycji mającej zagwarantować emeryturę w wieku 50 lat - poinformował w piątek Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ten sposób oszuści próbują prawdopodobnie wyłudzić dane osobowe oraz pieniądze Polaków. Zakład rozważa podjęcie kroków prawnych.

16.02.2024

Najwyższa emerytura w Polsce przekracza 40 tys. złotych

Emerytury i renty

Średnia emerytura brutto wynosiła w 2023 roku 3457 zł, ale są emeryci, którzy otrzymują znacznie wyższe świadczenia. Rekord to ponad 40 tys. złotych. Ta najwyższa emerytura w Polsce była wypłacana w Zabrzu, mężczyźnie, który przepracował 62 lata, 5 miesięcy i 18 dni - ma 90 lat, a na emeryturę przeszedł w wieku 86 lat. Najwyższe średnio emerytury są wypłacane w województwie śląskim, a najniższe - w podkarpackim.

16.02.2024

Są założenia do projektu ustawy o świadczeniu dla stulatków

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce, by świadczenie honorowe z tytułu ukończenia 100 lat życia przysługiwało na dotychczasowych zasadach, niezależnie od prawa do świadczenia emerytalno-rentowego. W razie zbiegu u jednej osoby prawa do więcej niż jednego świadczenia o charakterze emerytalno-rentowym, wypłacane byłoby tylko jedno świadczenie honorowe. W takim przypadku, w razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy emerytalno-rentowe, decyzje w sprawie świadczenia honorowego z tytułu ukończenia 100 lat życia wydaje i świadczenie to wypłaca ZUS.

13.02.2024

Sejm rozpoczął prace nad emeryturą stażową

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Umożliwienie przejścia na emeryturę stażową osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., które mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn przewiduje poselski projekt ustawy, nad którym Sejm w czwartek rozpoczął prace. Prawo do emerytury stażowej przysługiwałoby pod warunkiem, że przysługująca temu ubezpieczonemu emerytura, obliczona w formule zdefiniowanej składki, będzie równa lub wyższa emeryturze minimalnej.

08.02.2024

Sejm rozpoczął prace nad przepisami o rencie wdowiej

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu wprowadzającego rentę wdowią. Zgodnie z projektem bez względu na wysokość własnego świadczenia emerytalno-rentowego, które przysługuje wdowcowi czy wdowie, oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku, świadczenie nie będzie mogło przekroczyć trzykrotności miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłacanej przez ZUS. Obecnie jest to około 7,6 tys. zł, a po marcowej waloryzacji będzie to około 8,5 tys. zł.

07.02.2024

Przy wyliczaniu emerytury funkcjonariuszom PRL stosuje się rozproszoną kontrolę konstytucyjną

Wymiar sprawiedliwości Emerytury i renty

Były funkcjonariusz kontrwywiadu PRL może mieć wyższą emeryturę niż ustalona przez organ rentowy. Sąd Apelacyjny wskazał na dopuszczalność stosowania przez sąd powszechny rozproszonej kontroli konstytucyjnej i możliwość pominięcia określonego przepisu ustawy z uwagi na jego niekonstytucyjność, bez uprzedniego rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego.

07.02.2024

Sąd: Niewiedza uchroniła syna przed zwrotem emerytury zmarłej matki

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Syn pobrał emeryturę zmarłej matki, która wpłynęła na ich wspólne konto. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązał go do zwrotu nienależnego świadczenia. Sprawa trafiła do sądu, który potwierdził, że świadczenie było nienależne, ale uznał też, że syn zmarłej nie będzie musiał zwracać pieniędzy. Nie miał on bowiem wiedzy i świadomości, że wypłata emerytury następuje z góry.

02.02.2024

Będzie druga waloryzacja rent i emerytur w roku oraz wyższy zasiłek pogrzebowy

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Druga waloryzacja rent i emerytur w roku, gdy inflacja w I półroczu przekroczy 5 proc., podwyższenie zasiłku pogrzebowego z obecnych 4 tys. zł do 7 tys. zł oraz uregulowanie wypłaty świadczenia honorowego dla 100-latków w ustawie to założenia trzech projektów ustaw, nad którymi mają rozpocząć się prace – zapowiedział w poniedziałek dr hab. Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Resort wystąpił już o ich wpisanie do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

29.01.2024

MRPiPS pracuje nad mechanizmem drugiej waloryzacji rent i emerytur

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Emerytury i renty podlegają każdego roku waloryzacji od 1 marca. Jedną z obietnic w kampanii wyborczej, wpisaną do umowy koalicyjnej, jest druga waloryzacja, jeśli inflacja przekraczać będzie 5 proc. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej poinformowała, że prace nad projektem w tej sprawie się toczą. Wspomniała, że druga waloryzacja mogłaby być np. we wrześniu.

23.01.2024

SN: Obliczenie kapitału początkowego zakonnika

Emerytury i renty

Składki w określonym czasie można opłacać”, ale ich nie opłacić, gdyż z różnych względów może powstać niedopłata. Tak było w wypadku duchownego, który nie opłacił wszystkich składek, ale sądy ponownie przeliczyły mu kapitał początkowy. Sąd Najwyższy nie przyjął do rozpoznania skargi ZUS, bo zarzut naruszenia przepisu nie prowadzi wprost do oceny, że skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona.

23.01.2024

Czy staż pracy wróci jako podstawa do nabycia prawa do emerytury?

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Wprowadzenie stażu pracy albo minimalnego kapitału emerytalnego, albo jednego i drugiego razem, jako podstawy do nabycia prawa do emerytury - ma być sposobem na rosnącą rzeszę osób, którym ZUS wypłaca emerytury niższe od minimalnej. W marcu 2023 roku takie świadczenia pobierało już 368,5 tys. osób. Tylko w 2022 r. przyznano 44 tys. mikroemerytur. Zdaniem prawników i samego ZUS, jeśli nic nie zrobimy, to za parę lat takich emerytur może być nawet 600 tysięcy.

08.01.2024

Firmy czekają problemy - na pomostówki mogą odejść dobrzy pracownicy

Finanse publiczne Emerytury i renty Prawo pracy

Zmieniające się od 1 stycznia 2024 r. przepisy o emeryturach pomostowych umożliwią skorzystanie z tego świadczenia pracownikom wykonującym pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze – i to także tym, którzy rozpoczęli pracę po 1 stycznia 1999 r. Zdaniem prawników nowe prawo nie wpłynie znacząco na sytuację na rynku pracy, choć niektórzy pracodawcy powinni przygotować się na ruchy kadrowe.

02.01.2024

SA: Stałe leczenie, a nawet operacja - nie uprawnia do renty

Emerytury i renty

Zakwalifikowanie do zabiegu operacyjnego nie jest równoznaczne z niezdolnością do pracy. Tak samo należy ocenić przypadek, gdy wnioskodawca poddał się takiemu zabiegowi. O ile w każdym z tych przypadków całkowicie lub częściowo nie utracił on zdolności do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu – orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie.

29.12.2023

Pomostówki dla faktycznie spracowanych, czy tych, za którymi stoją związki?

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

OPZZ rozmawia z resortem rodziny i polityki społecznej o wydłużeniu wykazu stanowisk, na których prace wykonywane są w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Związkowcy chcą dopisać do listy m.in. dróżników, inspektorów transportu drogowego i listonoszy. Zdaniem prawników, uporządkowanie emerytur pomostowych należy rozpocząć od innych spraw, niż dopisywanie na listę kolejnych uprawnionych grup.

19.12.2023

Czy jest sens wprowadzać emerytury stażowe, skoro są emerytury pomostowe będące stażówkami?

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Od 1 stycznia 2024 roku zniesiony zostanie wygasający charakter emerytur pomostowych. Mimo to do Sejmu wpłynęły dwa projekty ustaw – rządowy, premiera Mateusza Morawieckiego i obywatelski – przewidujące wprowadzenie tzw. emerytur stażowych. Zdaniem prawników, nie ma sensu, aby w systemie były dwa odrębne modele. Przed uporządkowaniem należy jednak zastanowić się, czy jako społeczeństwo chcemy ludzi wysyłać na wcześniejsze emerytury, czy nas na to stać i czy nie ma innych rozwiązań.

13.12.2023

ZUS: Nie trzeba składać nowego oświadczenia w ZUS, jeśli nie zaszły zmiany

Emerytury i renty PIT

Nie ma potrzeby składania co roku oświadczeń podatkowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przez emerytów czy rencistów. Oświadczenia dotyczące np. wspólnego rozliczenia z małżonkiem, obowiązują także na kolejne lata podatkowe. Nowe oświadczenie składa się w sytuacji zmiany lub odwołania dotychczasowego - przypomina ZUS.

11.12.2023

Emerytura wcześniejsza dla aktora teatru lalek, ale nie pomostowa

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Osoba, która urodziła się po 31 grudnia 1948 r. i wykonywała pracę aktora teatru lalek, może uzyskać wcześniejszą emeryturę z tytułu pracy w szczególnym charakterze, gdy spełni do niej warunki. Nie ma natomiast szansy na emeryturę pomostową, bo z prac związanych z działalnością twórczą lub artystyczną uprawnia do niej jedynie praca tancerzy zawodowych – twierdzi MRiPS.

09.12.2023

W grudniu do niektórych świadczeniobiorców przyjdzie podwójny przelew z ZUS

Domowe finanse Emerytury i renty

Dobre wiadomości dla seniorów. Dwa przelewy w grudniu dostaną seniorzy, którym ZUS wypłaca emerytury w pierwszym dniu każdego miesiąca. Tym, którzy swoje pieniądze dostają 25. dnia miesiąca wypłata zostanie zrobiona jeszcze przed światami Bożego Narodzenia – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

08.12.2023