W maju 2023 r. na wypłatę emerytur ZUS wydał prawie 21,4 mld zł

Domowe finanse Emerytury i renty

W maju 2023 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał emeryturę 6 187,4 tys. świadczeniobiorców, podczas gdy jeszcze w kwietniu otrzymywało ją 6 175,4 tys. osoby – poinformował ZUS. Z danych Zakładu wynika, że maj br. był dwudziestym miesiącem z rzędu, kiedy liczba emerytów przekraczała 6 milionów i systematycznie rośnie. Przeciętna miesięczna emerytura wyniosła 3 455,95 zł i była o 6,65 zł niższa od przeciętnej wypłaty z tego tytułu w kwietniu.

13.07.2023

Czternasta emerytura na stałe - Sejm nie zgodził się na poprawki

Domowe finanse Emerytury i renty

Ustawa wprowadzająca na stałe tak zwaną czternastą emeryturę trafi teraz do prezydenta. Sejm nie zgodził się w piątek na poprawki Senatu. Jedna z nich zakładała, że podwyższenie kwoty uprawniającej do otrzymania dodatkowego świadczenia w pełnej wysokości. Druga - że o wysokości i terminie wypłaty czternastek mógłby decydować tylko parlament w drodze ustawy, a nie rząd w rozporządzeniu.

07.07.2023

ZUS: Wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek osiągnął w I kwartale 2023 r. poziom 86,4 proc.

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

W okresie styczeń - marzec 2023 roku wpływy składek wyniosły 72,3 mld zł i były o 19,4 proc. wyższe niż w pierwszym kwartale 2022 r. – podał ZUS. Koszty FUS w tym okresie wyniosły 84,1 mld zł i były o 10,5 mld zł większe niż w analogicznym okresie 2022 r. Natomiast wydatki na emerytury i renty finansowane z FUS sięgnęły 73,6 mld zł i były o 14,5 proc. większe niż przed rokiem – to wynik rosnącej liczby świadczeń emerytalnych oraz ich waloryzacji.

07.07.2023

Listonosze mają prawo weryfikować tożsamość emerytów i rencistów odbierających przekazy pieniężne z ZUS

Domowe finanse Emerytury i renty

Emeryci i renciści skarżą się RPO na zmianę sposobu wypłaty im świadczeń przez listonoszy, którzy żądają m.in. dowodu osobistego, co często sprawia problemy wobec jego braku lub nieaktualności. Poczta Polska twierdzi, że nowe regulacje pozwalają na odstąpienie od okazania dokumentu tożsamości, jeżeli nadawcą jest jednostka sektora finansów publicznych, w tym nadająca świadczenia emerytalno-rentowe, a odbiorca jest znany listonoszowi.

06.07.2023

Trybunał w Strasburgu zajął się skargą polskiej emerytki z rocznika 1953

Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse Emerytury i renty

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu przyjął skargę dotyczącą nierównego i dyskryminującego traktowania kobiet-emerytek z rocznika '53. Chodzi o naruszenie szeroko rozumianego prawa własności i dyskryminację - nierówne traktowanie w obrębie jednego rocznika. Zdaniem prawników, jest szansa, że ETPC skargę uwzględni. A to oznacza, że temat wróci i rząd będzie musiał się z nim zmierzyć.

28.06.2023

Seniorki urodzone przed 1949 r. nie zostaną objęte korzystniejszymi warunkami emerytur

Emerytury i renty Prawo pracy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie planuje zmieniać przepisów tak, by korzystniejszymi warunkami ustalania emerytur objąć również kobiet urodzone przed 1949 r., które pominięto w reformie systemu przeprowadzonego w 1999 r. Problem został poruszony w poselskiej interpelacji, w której wskazano, że seniorki czują się niesprawiedliwie traktowane z powodu różnic m.in. w zakresie wymaganych okresów składkowych.

21.06.2023

Dzięki czerwcowej waloryzacji kont w ZUS przyszli emeryci dostaną wyższe świadczenia

Emerytury i renty

W czerwcu, jak co roku, ZUS zwaloryzował stan kont i subkont osób ubezpieczonych, aby skompensować inflację i inne procesy gospodarcze za ubiegły rok. Kwoty tam zapisane są podstawą obliczenia wysokości emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego. Dzięki wysokiemu wskaźnikowi waloryzacji osoby, które teraz przejdą na emeryturę, dostaną świadczenia wyższe nawet o kilkaset złotych, niż otrzymałyby, składając taki wniosek w I półroczu 2023 r.

20.06.2023

Uczestnik PPK nie musi oszczędzać w funduszu zdefiniowanej daty, do którego został „zapisany”

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy PPK

W pracowniczych planach kapitałowych obowiązuje tzw. autozapis. Osoby zatrudnione domyślnie stają się uczestnikami PPK, chyba że złożą deklarację o rezygnacji. Domyślny jest także fundusz zdefiniowanej daty, w którym uczestnik PPK oszczędza. Zmiana funduszu przez uczestnika PPK wymaga podjęcia przez niego określonego działania.

20.06.2023

Niektórzy seniorzy zwrócą ulgę, nawet gdy rozliczyła ich skarbówka

Emerytury i renty PIT Doradca podatkowy Polski Ład

Część pracujących emerytów nieprawidłowo rozliczyła ulgę dla seniorów w zeznaniach za 2022 r. Administracja skarbowa weryfikuje teraz deklaracje i ci, którzy popełnili błąd, będą musieli dopłacać podatek. Dotyczy to nawet tych, którzy zaakceptowali zeznanie przygotowane za nich przez fiskusa. Co więcej, ta sama sytuacja powtórzy się w rozliczeniu za 2023 r.

17.06.2023

SN: Ważne pytanie o emeryturę górniczą bez uchwały, bo sędziowie źle powołani

Wymiar sprawiedliwości Emerytury i renty

"Praca na stanowiskach dozoru ruchu oraz kierownictwa ruchu kopalń w kopalni węgla brunatnego", nie jest tożsama z "pracą na odkrywce w kopalni węgla brunatnego". Nie można jej zaliczyć do prac górniczych, a więc emerytura górnicza nie przysługuje – stwierdził Sąd Najwyższy. I dodał, że uchwały nie podejmuje, gdyż zagadnienie przedstawiali sędziowie wadliwie powołani.

15.06.2023

Związkowcy chcą skarżyć do TK wyższy wiek emerytalny mężczyzn

Domowe finanse Emerytury i renty

Należąca do OPZZ Konfederacja Pracy zamierza zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego przepisy różnicujące wiek emerytalny mężczyzn. Intencją związkowców jest jego zrównanie na poziomie kobiet, dzięki czemu więcej mężczyzn dożyje emerytury i mniej kobiet będzie wypychanych z rynku pracy. TK już kiedyś uznał, że ta różnica nie narusza konstytucji, ale zasugerował ustawodawcy rozwiązanie tego problemu.

14.06.2023

Branża pogrzebowa apeluje o waloryzację zasiłku pogrzebowego

Pomoc społeczna Emerytury i renty

8 tysięcy złotych – tyle wynosić powinien dziś zasiłek pogrzebowy - uważa Polska Izba Branży Pogrzebowej. Zdaniem organizacji, dotychczasowa wysokość tego świadczenia, która od ponad 12 lat wynosi 4 tys. zł, wymaga waloryzacji w związku z rosnącymi kosztami – m.in. energii czy pracy, jak również z koniecznością zapewnienia usługi funeralnej na właściwym poziomie.

07.06.2023

W środę NSZZ „Solidarność” podpisze porozumienie z rządem

Emerytury i renty Prawo pracy

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podpisze w środę 7 czerwca br. w Hucie Stalowa Wola porozumienie z rządem m.in. w sprawie podwyżek dla sfery budżetowej, wycofania się z wygaszania emerytur pomostowych oraz ochrony przez zwolnieniem osób pod szczególną ochroną, czyli liderów związkowych – poinformował we wtorek Marek Lewandowski, rzecznik prasowy „S”.

06.06.2023

RPO pyta o ochronę seniorów przed wykluczeniem cyfrowym

Pomoc społeczna Emerytury i renty Nowe technologie

Uzasadnione odchodzenie od „papierologii”, także co do różnych rozliczeń obywateli z państwem, następuje jednak bez odpowiednich przepisów przejściowych oraz wyłączeń uzasadnionych wiekiem i brakiem kompetencji cyfrowych. Rzecznik praw obywatelskich ma zastrzeżenia co do zgodności tych działań z konstytucyjną zasadą niedyskryminacji oraz właściwym poszanowaniem praw osób w wieku podeszłym do godnego i niezależnego życia.

05.06.2023

Emerytalna rezerwa idzie na trzynastki i czternastki

Finanse publiczne Emerytury i renty

Fundusz Rezerwy Demograficznej, który w założeniach miał być zabezpieczeniem na trudne czasy, jest wydawany na potrzeby bieżące i hojność przedwyborczą. Przenoszenie środków z tego Funduszu do Funduszu Solidarnościowego z przeznaczeniem na wypłatę tzw. 13-tek i 14-tek w przyszłości uderzy finansowo dzisiejszych młodych ludzi.

01.06.2023

Polacy coraz częściej wypłacają pieniądze z OFE przekazane do ZUS

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

W 2022 r. do ZUS wpłynęło łącznie ponad 97 tysięcy wniosków o wypłatę środków z subkonta, z czego jedna trzecia - w okresie od września do grudnia ub.r., czyli po artykule Prawo.pl o możliwości dziedziczenia pieniędzy z OFE. W minionym roku ZUS wypłacił z subkont Polaków 796,5 mln zł - o ok. 56 mln zł więcej niż w 2021 roku. Te środki może otrzymać nie tylko rodzina.

31.05.2023

Sejm rozpoczął pracę nad projektem ustawy o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo unijne

Powstanie ogólnoeuropejskiego indywidualnego emerytalnego przewiduje projekt ustawy, którego I czytanie odbyło się w piątek, 26 maja, w Sejmie. Rozwiązanie ma zapewnić obywatelom Unii Europejskiej nowe możliwości oszczędzania na emeryturę. Roczny limit wpłat na OIPE będzie stanowił kwotę odpowiadającą 3-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

26.05.2023

14 emerytura na stałe - Sejm uchwalił rządowy projekt

Emerytury i renty

14. emerytura będzie na stałe - zdecydował w piątek, 26 maja, Sejm uchwalając ustawę o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Za uchwaleniem ustawy głosowało 436 posłów, przeciwko było 12 posłów, 6 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.

26.05.2023

Ruch FIRE - czy wczesna niezależność finansowa ma sens w Polsce?

Domowe finanse Emerytury i renty

Statystyczny mieszkaniec Polski musiałby odkładać aż 65 proc. swojego rocznego wynagrodzenia po przekroczeniu 30. roku życia, by osiągnąć niezależność finansową już w wieku 55 lat. Przesunięcie tej granicy o 5 lat, do 60 roku życia oznacza potrzebę oszczędzenia 47 proc. rocznych zarobków. Kiedy więc idea FIRE może mieć sens, a kiedy pozostaje nieosiągalna?

23.05.2023

Dr Lasocki: Polski system emerytalny wymaga ujednolicenia

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

System emerytalny powinniśmy przynajmniej ujednolicić poprzez włączenie do rozwiązań powszechnych wszystkich grup - nawet jeśli nie będzie odwagi politycznej do usunięcia nieuzasadnionych przywilejów i zostaną one przepisane w obecnej postaci - mówi dr Tomasz Lasocki. I dodaje, że dzięki temu stanie się on transparentny i jednolity, ułatwi też przenoszenie uprawnień przy zmianach aktywności zawodowej.

17.05.2023
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski