Rzeczoznawca oszacuje nieruchomości w całej Unii

Wszyscy przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej będą mieli możliwość prowadzenia działalności w zakresie szacowania nieruchomości na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej....

09.04.2010

Jutro wchodzi w życie ustawa usługowa

Rzecznicy patentowi i doradcy podatkowi będą mogli tworzyć spółki z adwokatami, radcami prawnymi i biegłymi rewidentami. Takie możliwości stwarza im wchodząca w życie 10 kwietnia br. ustawa...

09.04.2010

Nie będzie dorozumianej zgody na sprzątanie w gminach

Nadrzędny interes publiczny w postaci troski o ochronę środowiska naturalnego, zdrowia publicznego oraz zdrowia zwierząt spowodował, że zasada tzw. dorozumianej zgody organu - w wypadku wniosków o...

09.04.2010

Usługi w Unii już bez barier

Usługodawcy z państw UE mogą, dzięki obowiązującej od 10 kwietnia br, ustawie usługowej, prowadzić działalność w Polsce poprzez rozpoczęcie prowadzenia przedsiębiorstwa. Mają również prawo skorzystać...

09.04.2010

Szersza kontrola przeszczepów

Ośrodki dawców szpiku oraz ośrodki kwalifikujące do przeszczepienia dołączone zostaną do dotychczas obowiązującego katalogu podmiotów podlegających kontroli związanych z pobieraniem i...

08.04.2010

Sejm zmienił definicję abonenta telefonicznego

Abonentem będzie nie tylko osoba, która zawarła pisemną umowę z operatorem, ale też właściciel telefonu komórkowego na kartę - przewiduje uchwalona 8 kwietnia br. przez Sejm nowelizacja Prawa...

08.04.2010

Zbrodnie wojenne i niewolnictwo w kodeksie karnym

Do polskiego kodeksu karnego wprowadzone zostaną definicje niewolnictwa i handlu ludźmi. Karane będą także ataki na cywili podczas działań wojennych. Dziś Sejm zajmie się rządowym projektem...

07.04.2010

Dopłaty do mleka zgodne zasadami UE

Stosowany na polskim rynku mleka i przetworów mlecznych system dopłat do produkcji dostosowany zostanie do rozwiązań wspólnotowych. Przyjęty 6 kwietnia br. przez rząd projekt ustawy określa także...

07.04.2010

Gminy zrobią porządek ze śmieciami

Gmina będzie właścicielem śmieci i to ona będzie odpowiadała za ich zagospodarowanie. Przygotowywana przez Ministerstwo Środowiska nowa ustawa, która ma wprowadzić takie rozwiązanie, powinna wejść w...

07.04.2010

Trzeba wykazać, że wykorzysta się unijną pomoc

Podmioty ubiegające się o pomoc de minimis muszą przedłożyć podmiotowi udzielającemu pomocy informacje, które pozwolą na ocenę spełnienia wymogów wynikających z prawa Unii Europejskiej....

06.04.2010

Nagrywanie rozpraw wpiszą do kpc

Na wszechstronne wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, w tym rejestrację przebiegu rozprawy w postępowaniu przed sądami powszechnymi, pozwolić ma nowelizacja kodeksu postępowania...

06.04.2010

Uproszczone szkolenia zawodowych kierowców

Uproszczeniu i przyspieszeniu ulega procedura związana z uzyskaniem uprawnień do podejmowania pracy na stanowisku kierowcy wykonującego przewozy drogowe....

06.04.2010

Rząd ustalił zasady emisji CO2

Rada Ministrów przyjęła 6 kwietnia projekt Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji CO2 i zadecydowała o przesłaniu go do Komisji Europejskiej. Przyjete przez rząd kryteria są zgodne z...

06.04.2010