Strasburg: Zakaz rozmów to nieludzkie traktowanie więźnia

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Zmuszanie więźnia do zachowania milczenia na "spacerniaku" i zakaz odzywania się do innych współwięźniów stanowiły nieludzkie i poniżające traktowanie sprzeczne z art. 3 Konwencji o prawach człowieka - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. Trybunał konsekwentnie realizuje dyrektywę, zgodnie z którą osadzeni w dalszym ciągu korzystają ze wszystkich praw i wolności podstawowych.

21.12.2021

Minister finansów blokuje nowelę ustawy o kuratorach - pieniędzy nie zaplanowano

Wymiar sprawiedliwości

Jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze - Minister Finansów ma zastrzeżenia do projektu nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych. Wskazuje przy tym m.in., że w budżecie na 2022 r. nie zabezpieczono środków na pokrycie skutków proponowanych zmian i pyta o konkretne rozwiązania, choćby o uzasadnienie zwiększenia dodatku za pracę w terenie, czy ryczałt na dojazdy.

21.12.2021

Prezentów nie będzie, elfy protestują

Wymiar sprawiedliwości

Pewnego dnia, w śnieżnej krainie, elfy zaczęły protestować. Św. Mikołaj mocno się stropił. Trwała informatyzacja fabryki, na świecie panoszyła się pandemia, zaległości chcąc nie chcąc rosły. A elfy szły w zaparte, żądały lepszych warunków pracy i podwyżek. Nie działały ani delikatna perswazja, ani groźba utraty rocznych nagród. Słowem święta zawisły na włosku.

21.12.2021

Jak TSUE Polsce, tak Polska TSUE - ale Kodeks karny nie jest wystarczającą bronią

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Polscy sędziowie są sędziami europejskimi, więc europejscy są polskimi - taka teza teoretycznie mogłaby stać u podstawy zarzutu prokuratury, że sędziowie TSUE przekroczyli uprawnienia w toku rozpoznawania skarg przeciwko Polsce. Mogłaby, ale o ile "europejskość" polskich sędziów wynika z Konstytucji, o tyle z polskością europejskich jest już problem. Zdaniem prawników poza szumem medialnym nic z tego nie będzie.

21.12.2021

Sędzia Juszczyszyn przywrócony do orzekania i... ponownie zawieszony

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Paweł Juszczyszyn, który od 4 lutego 2020 roku, po decyzji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego był zawieszony w czynnościach, został w poniedziałek przywrócony do orzekania. To skutek ogłoszonego w piątek 17 grudnia br. wyroku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Decyzję o przywróceniu podjął wiceprezes sądu, ale Maciej Nawacki, który od poniedziałku jest ponownie prezesem, ją anulował.

20.12.2021

Kuratorzy - udział w kontaktach z dzieckiem tylko wyjątkowo

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Z roku na rok zwiększa się liczba kontaktów dzieci i rodziców przy udziale kuratora. Sądy często traktują taką możliwość jak ostatnią deskę ratunku, a kuratorzy podkreślają, że takie spotkania powinny być traktowane jako sytuacje wyjątkowe, bo stosowane zbyt długo, czasem latami, budowie więzi z rodzicem nie służą. Do sprawy wracają teraz, opiniując projekt noweli Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

20.12.2021

Masz długi alimentacyjne, nie opiekujesz się bliskim? Marne szanse na spadek

Wymiar sprawiedliwości

Wielkimi krokami zbliżają się zmiany w prawie spadkowym. Ograniczony ma być krąg spadkobierców w przypadku śmierci dziadków, małoletni mają być lepiej chronieni przed ewentualnym dziedziczeniem długów, a uporczywe zaleganie z alimentami dla spadkodawcy lub uporczywe uchylanie się od sprawowania opieki, mają być przesłankami niegodności dziedziczenia.

20.12.2021

Roszczenia jednorodzajowe – czyli gdy co najmniej 10 osób ma wspólne żądanie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Aby dochodzić roszczeń w postępowaniu grupowym konieczne jest spełnienie przesłanek ustawowych. Kluczowe jest dochodzenie roszczeń jednego rodzaju przez co najmniej 10 osób. Muszą być one oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. Z orzecznictwa wynika, że przesłankę taką należy rozumieć w ten sposób, że żądania z nich wynikające są wspólne dla wszystkich członków grupy.

18.12.2021

Na zdalną z togą, bez papierosa i kawy - savoir vivre w dobie nowoczesnych rozpraw

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Udział w rozprawie zdalnej lub odmiejscowionej nie należy już do rzadkości. Adwokaci i radcy prawni powinni więc pamiętać, że w kontakcie z sądem niezmiennie obowiązują pewne zasady, dzięki którym okazują sądowi szacunek. I choć wiele kwestii nie jest uregulowanych, to przykładowo togę warto mieć na sobie lub pod ręką, a popijanie kawy czy herbaty może być przez sąd źle odebrane.

18.12.2021

Kończy się rok - ostatni dzwonek na dochodzenie swoich roszczeń

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Choć od ponad 3 lat obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu cywilnego, dotyczące zasad przedawnień majątkowych, nowe okresy przedawnienia oraz sposoby ich naliczania wciąż nastręczają trudności. Wiele osób na swoją niekorzyść zapomina, że jeśli termin przedawnienia trwa co najmniej dwa lata, to mija on nie dokładnie z upływem tego okresu, ale ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

18.12.2021

Sędzia św. Mikołajem? KRS ma wątpliwości

Wymiar sprawiedliwości

Udział sędziego, z wykorzystaniem swojego statusu, w akcjach charytatywnych jest niedopuszczalny - uważa Krajowa Rada Sądownictwa. Podjęła w tej sprawie uchwałę, w które powołała się na sędziowskie zasady etyki. Wskazała przy tym jednak, że wspieranie działalności charytatywnej jest co do zasady słuszne społecznie.

18.12.2021

Bydgoski sąd nakazał przywrócić sędziego Juszczyszyna do orzekania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie zobowiązany jest do dopuszczenia zawieszonego sędziego Pawła Juszczyszyna do wykonywania wszystkich praw i obowiązków służbowych, a w szczególności do pełnienia funkcji orzeczniczej - stwierdził w piątek Sąd Rejonowy w Bydgoszczy. Sędzia jest od blisko dwóch lat zawieszony w pełnieniu urzędu.

17.12.2021

KRS protestuje przeciwko bojkotowi wyborów do tego organu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Bojkot wyborów do Krajowej Rady Sądownictwa godzi wprost w interes wymiaru sprawiedliwości - stwierdziła w opublikowanym w piątek oświadczeniu KRS. I dodał, że atmosfera zagrożenia i zastraszenia powoduje, że sędziowie, bojąc się napiętnowania, nie chcą wziąć udziału w tych wyborach. Do bojkotu tych wyborów wezwało Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia".

17.12.2021

Sądy administracyjne mogłyby odciążyć powszechne, ale zła reforma pogrąży jedne i drugie

Wymiar sprawiedliwości

Sądy powszechne, szczególnie rejonowe, przytłoczone są nadmiarem spraw. Według resortu sprawiedliwości rozwiązaniem ma być planowane spłaszczenie struktury sądownictwa i projektowane sądy pokoju. Coraz głośniej słychać też o możliwym zmniejszeniu ich kognicji na rzecz sądów administracyjnych. I choć część prawników widzi w tym plusy, to dominuje opinia, że nieprzemyślana reforma uderzy w jedne i drugie.

17.12.2021

Izba Kontroli SN: Obwieszczenia o naborze na sędziów nie wymagają kontrasygnaty premiera

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Obwieszczenie prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym lub w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, jako czynność urzędowa o charakterze informacyjnym i niewładczym, nie podlega obowiązkowi kontrasygnaty premiera - stwierdził w przyjętej w czwartek uchwale 7-osobowy skład Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

16.12.2021

Rzecznik TSUE: Można odmówić wykonania ENA, gdy sprawę ma rozpatrywać wadliwie powołany sędzia

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Państwo członkowskie UE może odmówić wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania, gdy sprawa jest przedmiotem zainteresowania władzy wykonawczej, które wykracza poza konkretne elementy zarzucanych przestępstw i naraża przekazywaną osobę na ryzyko, że sprawa nie zostanie obiektywnie rozpatrzona. Powodem może być wadliwe powołanie sędziego, ale to musi być wykazane w odniesieniu do konkretnej sprawy.

16.12.2021

Warykiewicz: Przywracanie praworządności to także lepsza egzekucja prawa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Policja

Poczynania władzy, począwszy od 2015 roku, skompromitowały stabilność i bezpieczeństwo sytemu demokratycznego, między innymi poprzez obezwładnienie sądów i uczynienie z nich kolejnego narzędzia walki z obywatelem. Ale przywracanie niezależności sądów i niezawisłości sędziów musi odbywać się z jednoczesnym usprawnieniem procesu egzekucji orzeczeń - pisze Tomasz Warykiewicz.

16.12.2021

SA potwierdza: Piotrowicz ma przeprosić sędziów Gersdorf i Rączkę

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Stanisław Piotrowicz - do niedawna polityk PiS a obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego - ma przeprosić byłą pierwszą prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzatę Gersdorf i sędziego SN prof. Krzysztofa Rączkę za naruszenie ich dóbr osobistych - orzekł w czwartek Sąd Apelacyjny w Warszawie. Wcześniej taki sam wyrok wydał sąd okręgowy. Ma też zapłacić 20 tys. zł zadośćuczynienia.

16.12.2021

Kadulski: Problemu mobbingu w sądach nie rozwiążą bezmyślne procedury

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

By sądy radziły sobie z mobbingiem potrzebna jest przede wszystkim zmiana mentalności. Powinny być też przygotowane i wpisane do regulaminu pracy jednostek konkretne zapisy dotyczące polityki antymobbingowej, takie które z jednej strony umożliwią zgłaszania takich sytuacji, z drugiej chronić będą osoby pokrzywdzone - mówi Dariusz Kadulski, wiceprzewodniczący NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa i Prokuratury.

16.12.2021

Sędzia pokoju z konstytucją może być na bakier

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezydencki projekt o sądach pokoju nie zakłada zmian w konstytucji. Jego autorzy wprost wskazują w uzasadnieniu, że nie jest to potrzebne. Nieco inaczej patrzą na to prawnicy - ich wątpliwości konstytucyjne budzi choćby kadencyjność sędziów, powoływanie w wyborach powszechnych i udział w całym procesie Krajowej Rady Sądownictwa. O konieczności zmian w konstytucji mówiło też MS, ale przy swoim projekcie.

16.12.2021