Adwokatura chce ułatwień w dostępie aresztowanego do obrońcy

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Osoby aresztowane powinny mieć stały, nielimitowany kontakt ze swoim obrońcą - przekonuje Naczelna Rada Adwokacka i postuluje odpowiednie zmiany w Kodeksie karnym wykonawczym. Stosowna petycja o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie została skierowana do Senatu - ustaliło Prawo.pl.

22.01.2020

Izba Dyscyplinarna SN: Niech TK wstrzyma ocenę naszego statusu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego skierowała we wtorek pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego i jednocześnie zwróciła się do TK o zabezpieczenie polegające na wstrzymaniu postępowań dotyczących statusu sędziów SN, w tym przewidzianego na 23 stycznia posiedzenia trzech Izb SN.

21.01.2020

Kancelaria Sejmu nie pokazała sędziemu Juszczyszynowi list poparcia dla sędziów-członków KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Kancelaria Sejmu odmówiła we wtorek sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi okazania list poparcia dla członków Krajowej Rady Sądownictwa. Jako powód podano wycofanie przez prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego delegacji na jego wyjazd do Warszawy. Tymczasem WSA w Warszawie stwierdził, że Kancelaria nie może odmawiać ujawniania tych list.

21.01.2020

Najpierw RPO, teraz Izba Dyscyplinarna pyta o status sędziowskich rzeczników dyscyplinarnych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego postanowiła zwrócić się do Krajowej Rady Sądownictwa o przekazanie informacji w sprawie trybu powołania rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Zrobiła to na wniosek pełnomocników jednej z sędziów, której sprawę rozpatrywała, ale wcześniej o to samo do KRS wystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich.

21.01.2020

WSA: Prezes UODO nie może blokować ujawnienia list poparcia do KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości RODO

Postanowienie zabezpieczające Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakazujące Kancelarii Sejmu powstrzymanie się z upublicznieniem list poparcia do KRS, nie ma zastosowania do sądów - stwierdził 20 stycznia br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. We wtorek 21 stycznia Kancelaria Sejmu odmówiła sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi dostępu do tych list.

21.01.2020

Izba Dyscyplinarna może obniżyć wynagrodzenia zawieszonym sędziom

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

We wtorek 21 stycznia br. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego rozpatrzy dwie sprawy dyscyplinarne sędziów, którzy podważyli status prawny asesora sądowego oraz zadali pytanie prejudycjalne. Grozi im postępowanie karne. Izba ma zdecydować, czy sędziów zawieszać w czynnościach i obniżyć im wynagrodzenia na czas zawieszenia.

21.01.2020

Prof. Biernat: Sądy nie tylko w unijnych sprawach mogą oceniać niezależność Izby Dyscyplinarnej i KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

To, że unijny trybunał nie zdecydował się na samodzielną ocenę niezależności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i „dystansu” Krajowej Rady Sądownictwa wobec władzy ustawodawczej i wykonawczej, uważam za trafne rozwiązanie, jakkolwiek może być dla niektórych obserwatorów rozczarowujące - twierdzi prof. Stanisław Biernat.

21.01.2020

Adwokatura zmienia zasady doskonalenia zawodowego

Prawnicy

Aplikanci bez obowiązku doskonalenia zawodowego w roku, w którym zdają egzamin, możliwość zdobywania punktów w szkoleniach organizowanych w innych niż rodzima okręgowych radach adwokackich i większe zróżnicowanie punktacji - to główne kwestie, które zostały doregulowane w zakresie doskonalenia zawodowego adwokatów.

21.01.2020

Nowi sędziowie Izby Cywilnej SN nie będą oceniać swojego statusu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy wyłączył siedmioro sędziów Izby Cywilnej, powołanych na podstawie rekomendacji nowej KRS, z wyznaczonego na 23 stycznia posiedzenia trzech Izb SN w sprawie sędziów wyłonionych przez nowy skład Krajowej Rady Sądownictwa. Zdaniem SN orzekaliby oni we własnej sprawie.

20.01.2020

WSA: Adwokatura musi uzasadnić, dlaczego nie chce ujawnić dyscyplinarek

Prawnicy

Wniosek o podanie wszystkich postępowań dyscyplinarnych adwokata jest informacją jawną, lecz Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie odmówiła podania sygnatur spraw. Adwokaci boją się naruszenia tajemnicy zawodowej i prywatności klientów, ale tego nie umieli uzasadnić. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zatem dwie uchwały Rady.

20.01.2020

Kongresmeni USA zaniepokojeni zmianami w polskich sądach

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zaniepokojenie reformą sądownictwa w Polsce wyraża list skierowany przez przewodniczącego komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów Eliota Engela i szefa podkomisji ds. europejskich, eurazjatyckich i energii Williama Keatinga do prezydenta Andrzeja Dudy. Opublikowany w niedzielę dokument mówi o zagrożeniach dla instytucji demokratycznych w Polsce.

20.01.2020

Sędzia Juszczyszyn jednak przyjedzie sprawdzić listy poparcia do KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Mimo że prezes olsztyńskiego Sądu Rejonowego odmówił wystawienia sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi delegacji, przyjedzie on we wtorek do Sejmu by zapoznać się z zawartością list poparcia dla sędziów, którzy wybrani zostali do KRS. Delegację wystawi mu prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie

20.01.2020

Dyscyplinarka dla sędziego za nazwanie prezydenta złym człowiekiem

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

"Jest pan złym człowiekiem, marnym prezydentem, ziejącym nienawiścią" - napisał na Twitterze poznański sędzia Jarosław Ochocki. Rzecznik sędziowskiej dyscypliny uznał, że sędzia uchybił godności urzędu oraz zasadom etyki zawodowej i postanowił wszcząć przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.

19.01.2020

Iustitia protestuje przeciwko wypowiedziom prezydenta o sędziach

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec kampanii nienawiści skierowanej przeciwko sędziom, realizowanej przez urzędującego prezydenta Andrzeja Dudę przy okazji spotkań przedwyborczych - stwierdza w opublikowanym w niedzielę oświadczeniu Stowarzyszenie "Iustitia", odnosząc się m.in. do stwierdzenia, że trzeba "wyeliminować czarne owce ze środowiska sędziowskiego".

19.01.2020

Prezydent: Naprawa wymiaru sprawiedliwości jest dziełem bardzo trudnym

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Polska nigdy nie będzie normalnym, demokratycznym państwem, jeżeli nie będzie normalnego, uczciwego, rzetelnego wymiaru sprawiedliwości, bo o to nam wszystkim chodzi - powiedział w sobotę w Katowicach prezydent Andrzej Duda. Dodał, że naprawa wymiaru sprawiedliwości jest dziełem bardzo trudnym, ale patrząc na to, jak zachowuje się pewna część środowiska sędziowskiego, trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, jaka jest rola sędziów.

18.01.2020

Senat odrzucił ustawę o dyscyplinowaniu sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Senat zdecydował w piątek w głosowaniu o odrzuceniu w całości nowelizacji ustaw sądowych, która rozszerza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów i wprowadza zmiany w procedurze wyboru I prezesa Sądu Najwyższego. Za odrzuceniem ustawy zagłosowało 51 senatorów, 48 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

17.01.2020

KE: Polski rząd powinien wdrożyć zalecenia Komisji Weneckiej 

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Polski rząd powinien "prawidłowo wdrożyć" zalecenia Komisji Weneckiej w sprawie nowelizacji ustaw sądowych - oczekuje Komisja Europejska. Jak stwierdził w wydanym w piątek oświadczeniu rzecznik KE Christian Wigand, Komisja dokładnie przeanalizuje opinię Komisji i uwzględni ją w swojej ocenie.

17.01.2020

Senacki projekt proponuje powrót do starych zasad wyborów sędziów do KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zastąpienie obecnego modelu wyboru sędziów do KRS przez Sejm modelem opartym na zasadzie wyborów bezpośrednich i powszechnych wśród sędziów - przewiduje senacki projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Rady Sądownictwa. Prawo zgłaszania kandydatów miały także m.in. RPO, samorządy prawnicze i grupy obywateli.

17.01.2020

Gregorczyk-Abram: Zbliżamy się do wariantu tureckiego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie mam wątpliwości, że celem przyjętej przez Sejm ustawy dyscyplinującej sędziów, jest pogłębienie efektu mrożącego. I nie boję się o tych sędziów, którzy biorą udział w manifestacjach, czy krytykują przeprowadzane zmiany, a o tych z małych sądów, bo staną przed dylematem: wychylać się czy nie - mówi Prawo.pl adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram

17.01.2020
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski