Sędzia Jeżewska: Sądy nadal budzą strach, ale edukacja może to zmienić

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ostatni rok to wzrost świadomości prawnej społeczeństwa, naszym zadaniem jest jednak dalsze jej podnoszenie. Bo nadal są luki choćby w zakresie podejścia do sądów. Wielu ludzi nie ma świadomości, że sędziowie są jedynie elementem większej machiny i nie mogą odpowiadać za inne instytucje, które nie wypełniają swoich zadań. Z kolei sędziom potrzebna jest większa wiedza o potrzebach obywateli

14.03.2021

Ziobro kieruje do TK wniosek w sprawie odwoływania komorników po 65. roku życia

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Do Trybunału Konstytucyjnego trafił wniosek Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisu przewidującego odwoływanie komorników powyżej 65. roku życia. Jak argumentuje wnioskodawca, rozumienie tego przepisu jako dyskryminacji ze względu na wiek jest niezgodne z ustawą zasadniczą.

13.03.2021

Sędziowie Izby Dyscyplinarnej: Zabezpieczenie NSA nas nie dotyczy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ośmiu sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wydało oświadczenie, w którym stwierdzają, że nie jest prawdą, że Prezydent RP, powołując ich na urząd sędziego Sądu Najwyższego, nie uwzględnił dokonanego względem tych nominacji zabezpieczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z tego powodu, że sąd ten wszystkie wnioski o zabezpieczenie oddalił.

12.03.2021

Krajowy Zjazd Adwokatury pod hasłem "celujemy w przyszłość"

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Krajowy Zjazd Adwokatury z powodu koronawirusa został przesunięty z jesieni ubiegłego roku. Podzielono go na dwie części - pierwsza odbędzie się już w następny weekend - 19-21 marca w Bydgoszczy ale zdalnie, druga we wrześniu. W pierwszym etapie delegaci z całej Polski wybiorą prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i m.in. rzecznika dyscyplinarnego adwokatury.

12.03.2021

Strasburg: Trybunał broni praw przenoszonych sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Brak możliwości odwołania się do sądu przez sędziego od decyzji administracyjnej, na mocy której sędzia został przeniesiony bez swej zgody na stanowisko w sądzie niższej instancji w innym mieście, stanowiło naruszenie prawa do rzetelnego procesu - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wyrok z 9 marca dotyczy Turcji, ale na rozpatrzenie przez Trybunał czeka 27 podobnych spraw z Polski.

12.03.2021

Sędziowie Zubert i Majchrowski nie będą wyłączeni ze sprawy sędzi Morawiec

Prawo karne Prawnicy

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego na posiedzeniu niejawnym oddaliła dwa wnioski obrońców sędzi Beaty Morawiec. Dotyczyły one wyłączenia sędziów Jana Majchrowskiego i Pawła Zuberta ze składu rozpatrującego zażalenie na decyzję o uchyleniu jej immunitetu. Powodem była domniemana obstrukcja procesowa oraz szersza strategia natury politycznej.

11.03.2021

Prof. Hofmański został szefem haskiego trybunału

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Polski sędzia, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Piotr Hofmański został w czwartek 11 marca br. wybrany Pierwszym Prezesem Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Pracuje w tym sądzie od 2014 roku, a wcześniej był sędzią Sądu Najwyższego.

11.03.2021

Sędzia Miczek: Prawa nie można zmieniać w sposób pilny i nieprzemyślany

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rządowe inicjatywy ustawodawcze dotyczące postępowań sądowych, w tym postępowania cywilnego budzą kontrowersje. Podzielając krytyczną ocenę nowelizacji zauważyć jednak należy, że sama idea proponowanych zmian nie zasługuje na taką krytykę, co sposób ich wprowadzania, świadczący o braku długofalowej, jednolitej i przemyślanej koncepcji - pisze sędzia Zbigniew Miczek

11.03.2021

Glosa artykułowi nierówna - komisja rozstrzygnie, czy słusznie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe

Glosy, komentarze i systemy prawa powinny być traktowane tak samo, jak artykuły naukowe i monografie - zwraca uwagę rzecznik praw obywatelskich w wystąpieniu skierowanym do resortu nauki. Ten sprawy nie rozstrzyga, ale nie mówi nie, tylko prosi o opinię Komisję Ewaluacji Nauki. Tymczasem przewodniczący tej komisji ma wątpliwości do naukowości glos i komentarzy.

11.03.2021

Izba Dyscyplinarna SN: Radca prawny powinien być wzorem dla innych, także prywatnie

Prawnicy

Od każdej osoby wykonującej zawód związany z ochroną prawną, wymaga się ponadstandardowego sposobu postępowania, tak w życiu zawodowym jak i prywatnym. Dlatego nie można akceptować zachowania, które narusza takie wymagania, choćby miało one miejsce jedynie w przestrzeni prywatnej, to znaczy niezwiązanej bezpośrednio ze świadczeniem pomocy prawnej

09.03.2021

Joanna Parafianowicz: Daleka droga do równouprawnienia w adwokaturze

Prawnicy Prawo pracy

Niemal każda adwokatka, która idzie na urlop macierzyński albo na wychowawczy, po powrocie musi w zasadzie startować od zera w zawodzie, do nowa zabiegać o klientów - mówi adwokat Joanna Parafianowicz, kandydatka na funkcję prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Uważa, że potrzebne są zmiany - choć niekoniecznie otwarcie drogi do pracy na etacie.

08.03.2021

Sąd pracy ma zdecydować o dopuszczeniu sędziego Tulei do orzekania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Do wydziału pracy Sądu Rejonowego w Warszawie wpłynął w poniedziałek wniosek dotyczący nakazania dopuszczenia sędziego Igora Tuleyi do orzekania. Złożone w poniedziałek pismo to wniosek o zabezpieczenie pozwu, który prawnicy reprezentujący sędziego zamierzają skierować w ciągu dwóch tygodni.

08.03.2021

Karolina Gierdal Adwokatką Roku 2020

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Adwokatkę Karolinę Gierdal nagrodzono m.in. za jej wsparcie dla osób zatrzymany po protestach przeciwko zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec Małgorzaty Szutowicz (Margot), a także po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ograniczającego legalną aborcję. Drugie i trzecie wyróżnienie otrzymały adwokatki Monika Diehl i Kinga Dagmara Siadlak, prezes Stowarzyszenia Adwokackiego Defensor Iuris.

08.03.2021

Pani mecenas coraz bardziej ceniona, ale nadal gorzej traktowana

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Od kilku lat widać większe zaangażowanie prawniczek w samorządach, ale też w życiu społecznym. Wyostrzyła to trwająca pandemia i ważne z punktu widzenia obywateli wydarzenia - choćby wyrok TK ograniczający legalną aborcję. Kobiety podejmują istotne inicjatywy, zabierają głos i angażują się w precedensowe sprawy, ale na co dzień nadal zmagają się z dysproporcjami w zarobkach

08.03.2021

Sędzia Żurek będzie miał kolejną dyscyplinarkę za wywiad

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik dyscyplinarny sędziów podjął czynności wyjaśniające w związku z wywiadem udzielonym przez krakowskiego sędziego Waldemara Żurka. Według rzecznika sędzia mógł uchybić godności urzędu m.in. poprzez kwestionowanie legalności powołania pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Sędzia ma już dyscyplinarkę za wywiad udzielony w 2019 roku Prawo.pl.

07.03.2021

TK powie, czy stosować wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Premier Mateusz Morawiecki skieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek dotyczący kompleksowego rozstrzygnięcia kwestii kolizji norm prawa europejskiego z Konstytucją oraz potwierdzenia dotychczasowego orzecznictwa w tym zakresie - poinformował w środę rzecznik rządu Piotr Müller. O wystąpienie z takim pytaniem zaapelowało kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości.

03.03.2021

TSUE: Brak sądowej kontroli nad decyzjami KRS sprzeczny z prawem UE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Kolejne nowelizacje ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, które doprowadziły do zniesienia skutecznej kontroli sądowej rozstrzygnięć Rady o przedstawieniu prezydentowi RP wniosków o powołanie kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego, mogą naruszać prawo Unii Europejskiej - stwierdził we wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A NSA może teraz rozpatrzyć odwołania kandydatów na sędziów SN.

02.03.2021

Sędzia Stępkowski: Powołanie sędziów do Sądu Najwyższego jest nieodwracalne

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Sprawiedliwości UE jedynie powtórzył prokonstytucyjną wykładnię, którą Izba Kontroli z powodzeniem stosowała od ponad roku w oparciu o orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Sąd Najwyższy dokonuje już kontroli uchwał Krajowej Rady Sądownictwa. A powołanie przez prezydenta sędziów na stanowiska jest nieodwracalne - uważa sędzia Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski.

02.03.2021

Prof. Załucki: Proces cywilny trzeba usprawniać, ale nie kosztem praw stron

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Najnowsze propozycje zmian w procedurze mają usprawnić proces cywilny, gdzie oczekiwanie na rozpoznanie sprawy i jej zakończenie jest coraz dłuższe. Tego rodzaju uzasadnienie zdaje się być motorem napędowym wszystkich zmian procedury w ostatnim czasie, remedium na to co jest, wręcz zaklęciem, którego powołanie zwalnia z obowiązku dbania o prawa stron - pisze prof. Mariusz Załucki.

02.03.2021

Sąd Okręgowy: Sędzia Tuleya nadal zawieszony

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Igor Tuleya pozostaje nadal zawieszony w obowiązkach służbowych. Rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego w Warszawie nie wpływa na zmianę stanowiska prezesa warszawskiego sądu okręgowego w tej sprawie - poinformował w poniedziałek Sąd Okręgowy w Warszawie. W poniedziałek sędzia Tuleya stawił się w pracy.

01.03.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski