Mediacja może pomagać w adwokackich dyscyplinarkach, ale przydałyby się lepsze przepisy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik dyscyplinarny adwokatów, nawet jeśli dojdzie do zawarcie ugody, nie ma skutecznych mechanizmów do ostatecznego zakończenia sprawy, czyli sporu między stronami. Tymczasem dobrze prowadzona mediacja, przez wykwalifikowanych mediatorów i przy określonych zadaniach, także etycznych mogłaby skutkować przyspieszeniem w procedowaniu "dyscyplinarek".

06.06.2022

Aplikacja do planowania kariery prawnika wygrała Legal Hackathon 2022

Prawnicy Nowe technologie LegalTech

Znamy zwycięzców, piątej, jubileuszowej już edycji Legal Hackathon, czyli maratonu prawniczego programowania. Wygrała aplikacja, która określa ścieżkę kariery. Drugie miejsce zajął projekt WeAreUkrainians, który pomaga znaleźć prawnika, gdy zaskoczy nas katastrofa. Trzecie miejsca zajęły dwa zespoły, jeden zadbał o wizualną stronę dokumentów, drugi o znalezienie zaufanego prawnika.

05.06.2022

Kryształowe Serca Radcy Prawnego wręczone. Wiele za pomoc dla Ukrainy

Prawnicy

Pomoc dla uchodźców wojennych, osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie, ale też bezdomnym, z niepełnosprawnościami i zmagającym się z uzależnieniami. Za takie działania zostali nagrodzeni tegoroczni laureaci Kryształowego Serca Radcy Prawnego. Jednego z dziesięciu laureatów wskazali internauci. Swoje wyróżnienia przyznali też: Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Wolters Kluwer Polska.

04.06.2022

Legal Hackathon 2022 – trwa maraton prawniczego programowania

Prawnicy Nowe technologie LegalTech

W piątek 3 czerwca wystartował już po raz piąty Legal Hackathon 2022, czyli maraton prawniczego programowania organizowany przez Wolters Kluwer Polska. Jego uczestnicy przez trzy dni będą pracować nad stworzeniem nowoczesnej aplikacji pomocnej dla obywateli lub w pracy kancelarii. W niedzielę swoje projekty zaprezentują jury, które wyłoni zwycięzców.

03.06.2022

Na aplikację prawniczą najłatwiej dostać się po UJ

Prawnicy Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe

Nieprzerwanie od 2008 r. uczelnią, której najwyższy odsetek absolwentów uzyskuje pozytywny wynik egzaminów jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Poza nim, w 2021 r. w czołówce znaleźli się absolwenci m.in. z Poznania, Warszawy, Gdańska, Torunia i Lublina. W 2021 r. do egzaminów łącznie przystąpiły 6373 osoby, a zdało je - 3800 z nich, tj. 59,6 proc. uczestników.

03.06.2022

Na barkach sędziów rodzinnych coraz więcej, ale to sądy nadal marginalizowane

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Tylko w ośmiu na 46 sądów okręgowych są wydziały rodzinne, w sądach apelacyjnych - obecne przepisy - nie przewidują ich tworzenia. Prawnicy od lat wskazują, że powinno to się zmienić, bo nawet najlepsza znajomość przepisów przy konfliktach rodzinnych, w tym rozwodach, nie wystarczy, potrzebne jest też doświadczenie w takim orzekaniu i stałe doskonalenie się.

03.06.2022

Prof. Wróbel: Test sędziowskiej niezawisłości wątpliwy, bo nie ma zasad

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Proponowany w nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym test bezstronności i niezawisłości wobec sędziów powołanych z udziałem nowej Krajowej Rady Sądownictwa będzie trudny do stosowania, ponieważ ta ustawa nie mówi, jak to robić – twierdzi prof. Andrzej Wróbel, sędzia SN w stanie spoczynku, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego. I dodaje, że problemu statusu tych sędziów nie rozwiąże się bez zmian w KRS.

03.06.2022

Pachnik, Prigan: Polska idzie dla UE na ustępstwa, ale czy zakończą one temat praworządności?

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

UE wymaga od Polski ustępstw i Polska te ustępstwa zapewne wykona. Mimo że są marginalne - bo tak należy ocenić choćby sposób likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN, kolejne pytania prejudycjalne dotyczące polskiej praworządności nie będą już wysłuchiwane przez TSUE z równą atencją. Najdłużej, jako kraj, przegrywać będziemy przed ETPC. Pojawia się jednak wątpliwość, o co UE w istocie chodziło?

02.06.2022

Uchwała SN: KRS nielegalna, niezawisłość sędziów do oceny

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa ukształtowana od 2018 r. nie jest organem tożsamym z organem konstytucyjnym - stwierdza przyjęta w czwartek uchwała poszerzonego składu Sądu Najwyższego. Ale dodaje, że brak jest podstaw do przyjęcia z góry, że każdy sędzia nominowany po 2018 roku przez KRS nie spełnia wymogu minimum bezstronności, chociaż wszyscy "nowi" sędziowie dotknięci są wadą złego powołania.

02.06.2022

Dr Zemke-Górecka: Pandemia przyspieszyła rozwój mediacji, teraz czas na sądy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W czasie pandemii, gdy sądy pracowały w ograniczonym zakresie, mediacja stała się dla wielu osób szansą na rozwiązanie sporu. Ci co raz spróbowali, np. w czasie sprawy rozwodowej, wracali do niej przy okazji innych spraw. Sądy powinny jednak częściej kierować sprawy do mediacji, ważne też m.in. by zwiększyły się stawki mediatorów, tak by utrzymać w zawodzie najlepszych - mówi dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA.

02.06.2022

Adwokat powinien uważać na to co mówi i pisze - NRA chce zmienić zasady etyki

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Jeszcze nie reklama, ale zmiany i tak są istotne. Naczelna Rada Adwokacka rozpoczęła właśnie dyskusję nad zmianami zasad etyki. Wśród nich jest m.in. wskazanie, że adwokaci powinni zachować umiar, współmierność i oględność także w wystąpieniach publicznych, a wszystko po to, by nie uchybiać godności zawodu.

02.06.2022

Sędzia Juszczyszyn przywrócony, ale przeniesiony i urlopowany

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Paweł Juszczyszyn stawił się w środę w Sądzie Rejonowym w Olsztynie. Nie mógł jednak przystąpić do pracy, ponieważ został wysłany na zaległy urlop. Jednocześnie został przeniesiony z wydziału cywilnego, w którym dotychczas orzekał, do wydziału rodzinnego. Sędzia oświadczył, że nie zgadza się z decyzjami o przeniesieniu i wysłaniu na urlop, które podjął prezes tego sądu Maciej Nawacki.

01.06.2022

Decyzja w sprawie KPO może będzie, ale pieniądze niekoniecznie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Politycy obozu rządzącego ogłaszają sukces i zakończenie batalii o zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy dla Polski, a tym samym sporu o praworządność. Prawdopodobnie jednak jedno i drugie będzie tylko częściowo prawdą, a czy i kiedy fundusze unijne popłyną do Polski, to się jeszcze okaże. Ustawa likwidująca Izbę Dyscyplinarną jeszcze nie jest uchwalona i nie jest takie pewne, że zostanie ona w Brukseli uznana za wykonanie warunków.

31.05.2022

Senat chce wyrównania stawek adwokackich z urzędu z rynkowymi

Prawnicy

Radcowie prawni i adwokaci udzielając pomocy prawnej z urzędu i z wyboru, za te same czynności zastępstwa procesowego powinni otrzymywać wynagrodzenie według jednakowych reguł i tej samej wysokości - uważają senatorowie, rzecznik praw obywatelskich oraz prawnicy, a także Trybunał Konstytucyjny. Innego zdania jest Ministerstwo Sprawiedliwości, które nie chce poprzeć projektu senackiego.

31.05.2022

Sędzia Żurek będzie miał 21. dyscyplinarkę

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemar Żurek podał nieprawdziwą datę wydania 64 orzeczeń - twierdzi krajowy rzecznik dyscyplinarny sędziów. I stawia mu kolejne zarzuty dyscyplinarne. Według sędziego Żurka, który zaprzecza zarzutom i podkreśla, że nigdy nie dopuścił się żadnego fałszowania orzeczeń, to już 21. postępowanie dyscyplinarne przeciwko niemu.

30.05.2022

Prezes Izby Dyscyplinarnej skarży na adwokata Wawrykiewicza, bo nie wstawał podczas posiedzenia

Prawnicy

Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej Adam Roch zawiadomił Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez adwokata Wawrykiewicza uczestniczącego jako obrońca w posiedzeniu Sądu Najwyższego 26 maja br. w sprawie obwinionego sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Juszczyszyna.

30.05.2022

Nakazy zapłaty i wpisy do księgi wieczystej - nowe uprawnienia notariuszy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Notariusze będą mogli wydawać notarialny nakaz zapłaty obejmujący roszczenia w kwocie do 75 tysięcy złotych i dokonywać wpisów do księgi wieczystej. Warunkiem będzie 3-letni okres nienagannego prowadzenia kancelarii - decyzję wyda minister sprawiedliwości. Przy okazji wzmocniony zostanie jego nadzór nad notariuszami. Sam koszt wdrożenia to - według szacunków resortu - 15 mln zł.

30.05.2022

Izba do likwidacji, ale problem z dyscyplinarkami zostaje i nawarstwia się

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wokanda Izby Dyscyplinarnej na przyszły tydzień od 30 maja do 4 czerwca obfituje m.in. w kasacje w sprawach radców prawnych i adwokatów. W sumie Izba będzie orzekać według dotychczasowych zasad, nic się nie zmienia do czasu wejścia w życie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, a to może nastąpić - uwzględniając miesięczne vacatio legis - dopiero pod koniec lipca.

30.05.2022

Mikołaj Pietrzak: Silny samorząd adwokacki jest gwarancją również dla obywateli

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Uznanie przez Trybunał Konstytucyjny niekonstytucyjności przepisów dotyczących przynależności terytorialnej adwokatów i radców do izb zdecydowanie osłabi oba samorządy i uderzy w prawa obywateli. Silny samorząd gwarantuje bowiem ochronę tajemnicy zawodowej, a także bezpieczeństwo i dostęp do rzetelnej, niezależnej pomocy prawnej.

30.05.2022

G(ł)odne urzędówki? - RPO też pisze do ministra sprawiedliwości

Prawnicy

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sposób dyskryminujący różnicuje wynagrodzenie pełnomocników ustanowionych z urzędu, względem wynagrodzenia przysługującego pełnomocnikom z wyboru - wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Przypomina, że już w 2020 r. Trybunał Konstytucyjny zasygnalizował konieczność usunięcia wadliwych przepisów w odniesieniu do adwokatów i radców prawnych.

28.05.2022