W szukajradcy.pl zarejestrowanych już 1346 radców prawnych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wyszukiwarka szukajradcy.pl działa od maja i zarejestrowało się na niej już 1364 radców. Jej cel to ułatwienie klientom dostępu do prawników. Co ważne, wyszukiwarka zawiera wyłącznie nazwiska radców, którzy są aktywni zawodowo i mają uprawnienia do wykonywania zawodu. Weryfikuje to samorząd radcowski.

12.09.2022

NRA przyjęła pierwsze zmiany w etyce, "nowy" regulamin do dalszej dyskusji

Prawnicy

Naczelna Rada Adwokacka przyjęła pierwszy pakiet zmian w swoim kodeksie etyki i przygotowuje się do kolejnych. Rozszerzono m.in. na wystąpienia publiczne powinność zachowania przez adwokata umiaru, współmierności i oględności w wypowiedziach, zdecydowano też, że będzie ankieta w sprawie reklamy i ewentualnego zakazu współpracy z kancelariami odszkodowawczymi.

12.09.2022

Pomoc prawna tylko od wykwalifikowanego prawnika - adwokatura chce ustawy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Naczelna Rada Adwokacka, podczas plenarnego posiedzenia- w sobotę, przyjęła uchwałę kierującą petycję do podmiotów mających inicjatywę legislacyjną w sprawie projektu ustawy, zgodnie z którym usługi prawnicze, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogliby świadczyć wyłącznie adwokaci, radcowie prawni i prawnicy zagraniczni.

10.09.2022

Prawnik nagrodzony za obronę praw osób z niepełnosprawnościami

Prawnicy Administracja publiczna Niepelnosprawność

Dr Krzysztof Kurowski, prawnik i przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami, został tegorocznym laureatem Nagrody RPO im. dra Macieja Lisa. Nagroda przyznawana jest za szczególne dokonania na rzecz obrony praw i interesów osób z niepełnosprawnościami. Laureat łączy w tym zakresie pracę naukową z monitorowaniem sytuacji i z zabiegami o likwidację barier.

09.09.2022

Prezes NRA: Jeszcze w tym roku szansa na projekt zmian w reklamie

Prawnicy

Projekty m.in. zmian w kodeksie etyki, które NRA rozpatrzy i mam nadzieję przyjmie na rozpoczynającym się posiedzeniu plenarnym, są wstępem do głębszej reformy. Adwokatura pracuje także nad zmianami w zakresie reklamy, dobrych praktyk dotyczących cyberbezpieczeństwa w działalności kancelarii i pracy adwokata, ale też adwokackiej umowy o współpracę i adwokackiej spółki kapitałowej.

09.09.2022

Nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej uchyliła uchwałę o zawieszeniu sędziego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W czwartek, 8 września, tymczasowo powołany skład Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uchylił uchwałę o zawieszeniu w czynnościach sędziego i umorzył postępowanie. Dlatego, że sprawa się przedawniła, a obwiniony przeszedł w stan spoczynku. Druga sprawa, sędziego Krzysztofa Chmielewskiego, który wyłączył z orzekania koleżankę powołaną z udziałem nowej KRS - spadła z wokandy.

08.09.2022

Od płacenia składek po tajemnicę - szykują się zmiany w adwokackim regulaminie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Adwokatura w piątek i w sobotę będzie debatować o zmianach w swojej etyce, ale też o regulaminie wykonywania zawodu. A w nim ma pojawić się zobowiązanie do terminowego płacenia składek samorządowych i składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia, a także o niezwłocznym informowaniu dziekana rady o każdej próbie zwolnienia adwokata z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.

08.09.2022

Minister nadal chce ingerować w dyscyplinarki sędziowskie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Niedawna nowelizacja ustawy o SN nie została jeszcze do końca wykonana, a minister sprawiedliwości proponuje nowy model odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej działa tymczasowo, a już minister chciałby sobie wyznaczyć w tym procesie większą rolę. W praktyce powrócić do modelu obowiązującego przed likwidacją Izby Dyscyplinarnej.

08.09.2022

Manowska: Sędziów czeka realne obniżenie wynagrodzeń

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Obecnie mamy do czynienia z całkowitym zerwaniem związku podstawy wymiaru wynagrodzeń sędziów z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce krajowej - stwierdza pierwsza prezes Sądu Najwyższego dr hab. Małgorzata Manowska, która skierowała do Ministerstwa Finansów pismo w sprawie zamrożenia tzw. kwoty bazowej wynagrodzeń w wymiarze sprawiedliwości.

07.09.2022

Spłaszczenie sądów narzędziem do wypychania niewygodnych sędziów? Rada premiera punktuje reformę

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rada Legislacyjna przy premierze wzięła pod lupę projekty wprowadzające jednolity status sędziego i spłaszczające strukturę sądownictwa. Choć dostrzega pozytywy, uwag ma wiele, kluczowe dotyczące projektowanego modelu. Wskazuje wprost, że przy obecnym konflikcie związanym z dotychczasowymi reformami, może pojawić się zarzut, że celem jest pozbycie się sędziów "niewygodnych politycznie".

07.09.2022

Od wtorku egzaminy notarialne - zgłosiły się 434 osoby

Prawnicy

W ciągu pierwszych dwóch dni - 6 i 7 września br. - zdający będą rozwiązywać zadania polegające na opracowaniu projektów aktów notarialnych. Natomiast 8 września - zadanie polegające na opracowaniu projektu odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności lub na opracowaniu projektu czynności notarialnej innej niż akt notarialny.

06.09.2022

SN: Towarzyskie i koleżeńskie relacje pozwanego sędziego powodem zmiany sądu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Jeśli stroną w konkretnej sprawie jest określony sędzia sądu właściwego miejscowo do rozpoznania sprawy, to sąd nad nim przełożony wyznacza do jej rozpoznania inny sąd równorzędny. Jednak bez znaczenia pozostaje, czy sędzia został już wyznaczony lub wylosowany do jej rozpoznania, w jakim wydziale orzeka, ilu sędziów liczy dany sąd - stwierdziła Izba Cywilna Sądu Najwyższego.

06.09.2022

SA: Sędzia Zabłudowska uniewinniona od zarzutu dyscyplinarnego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Apelacyjny w Białymstoku, działający jako sąd dyscyplinarny, wydał w poniedziałek nieprawomocne orzeczenie w sprawie sędzi Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe Doroty Zabłudowskiej. Uznał ją za niewinną stawianego przez rzecznika dyscyplinarnego Michała Lasotę zarzutu uchybienia godności urzędu, związanego z przyjęciem przyznawanej w Gdańsku nagrody za zaangażowanie na rzecz praw człowieka.

05.09.2022

Kaczyński: Sejm wkrótce zajmie się spłaszczaniem sądów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Niedługo wejdzie pod obrady Sejmu, gotowa już od dawna reforma, tzw. reforma pani Anny Dalkowskiej – ogłosił w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński na spotkaniu z mieszkańcami Stalowej Woli. To projekt lansowany przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, który zastrzega, że uchwalenie go jest warunkiem jego poparcia dla projektu o sędziach pokoju. Na przyjęcie tego z kolei oczekuje Paweł Kukiz.

05.09.2022

NSA: Niewyjaśnione braki w kopercie nie uzasadniają przywrócenia terminu

Prawnicy Doradca podatkowy

Ewentualne rozbieżności między pismami wyszczególnionymi na zwrotnym potwierdzeniu odbioru i tymi znajdującymi się w dostarczonej przesyłce powinny być w odpowiednio zorganizowanej strukturze spółki dostrzeżone i wyjaśnione. Brak podjęcia jakichkolwiek działań wyjaśniających należy uznać za zaniedbanie dyskwalifikujące twierdzenia spółki o braku zawinienia w uchybieniu terminu procesowemu.

05.09.2022

NSA: Adwokat nie jest osobą prywatną, informacje na jego temat są jawne

Prawnicy Doradca podatkowy

Adwokat, jako osoba wykonująca zawód zaufania publicznego, realizuje funkcje i zadania publiczne. Informacje ogólne, dotyczące wykonywania zawodu przez konkretnego adwokata, odnoszące się do jego wykształcenia, tytułu naukowego, miejsca i formy prowadzonej działalności, ewentualnych postępowań dyscyplinarnych, stanowią informację publiczną i klient ma do nich prawo – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

02.09.2022

Izba Odpowiedzialności Zawodowej uchyliła pierwszy immunitet

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia sądu rejonowego będzie odpowiadać w sprawie dotyczącej spowodowania wypadku drogowego. To pierwsza decyzja uchylająca immunitet sędziowski, która zapadła w powstałej w lipcu br. Izbie Odpowiedzialności Zawodowej, która powstała po wejściu w życie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym i likwidacji Izby Dyscyplinarnej.

31.08.2022

Reforma adwokackiej etyki coraz bliżej, zmiana w zakresie reklamy może w tym roku

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W końcu przyszłego tygodnia Naczelna Rada Adwokacka ma omówić projekty zmian m.in. w adwokackim kodeksie etyki. Jeśli uzyskają aprobatę, zostaną przejęte. Tymczasem część środowiska czeka na zmiany w zakresie reklamy, a propozycje w tym zakresie mogą trafić "na stół" w październiku, nadal bowiem trwają badania tego problemu, zarówno w adwokaturze jak i w społeczeństwie.

31.08.2022

E-podpis i dla prawnika pomocny, ale ważne, do czego ma posłużyć

Prawnicy

Moc prawna to kluczowa kwestia przy wyborze podpisu elektronicznego. Przykładowo, do podpisania umowy zlecenia lub o dzieło podpis zaawansowany jest wystarczający, jednak gdy umowa o dzieło lub zlecenie będzie przewidywać przeniesienie praw autorskich majątkowych lub udzielenie licencji, wtedy należy wybrać podpis kwalifikowany.

31.08.2022

Sędzia Kozielewicz zmierzy się z zarzutami prokuratury w sprawie ścigania sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W powołanej tymczasowo Izbie Odpowiedzialności Zawodowej opracowana została i opublikowana wokanda na wrzesień. Jednak jeszcze w sierpniu zostaną rozpoznane dwa wnioski o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziów. Jednoosobowo rozpozna je sędzia przewodniczący Wiesław Kozielewicz. Żądania uchylenia immunitetu wniosła Prokuratura Krajowa.

29.08.2022