Prokurator Parchimowicz uniewinniony przez sąd dyscyplinarny

Prawnicy

Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym uznał, iż prokurator Krzysztof Parchimowicz nie popełnił przewinienia dyscyplinarnego poprzez złożenie oświadczenia, iż żądanie wyjawienia do jakich organizacji i stowarzyszeń należy prokurator jest niezgodne z Konstytucją - poinformowało Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia.

21.05.2022

Książki prawnicze nieustająco "wspierają" Ukrainę - licznik się nie zatrzymuje

Prawnicy

Od pierwszych dni marca br. na jednym z portali społecznościowych działa Grupa "Książki prawnicze z autografami - pomoc dla Ukrainy "aukcje". Jej uczestnicy wystawiają publikacje związane z prawem, a wylicytowane środki trafiają zaś do organizacji pomocowych wspierających Ukrainę. Grupa liczy już 1,9 tys. członków, a zebrano ponad... 225 tys. złotych.

21.05.2022

Strasburg: Żart na sali sądowej, to nie jest obraza sądu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ukaranie karą pieniężną za obrazę sądu adwokata, który opowiedział dowcip na sali sądowej, stanowiło naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii skarżącego - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. Zdaniem Trybunału, sąd nie może się obrażać z błahych powodów, a wszelkie kary związane z wykonywaniem prawa do wolności wypowiedzi na sali sądowej muszą być dobrze uzasadnione.

20.05.2022

Nie będzie automatyzmu - nowa izba zdecyduje o losie zawieszonych sędziów

Prawnicy

Likwidacja Izby Dyscyplinarnej SN i związane z tym zmiany w systemie dyscyplinarnym będzie oznaczać też stworzenie procedury przywracania do orzekania sędziów, w której to się może odbywać - twierdzi premier Mateusz Morawiecki. Według niego byłoby to spełnieniem przez Polskę jednego z warunków postawionych przez Komisję Europejską dla uruchomienia Krajowego Planu Odbudowy.

19.05.2022

Biuro podawcze, e-doręczenia między pełnomocnikami - będą zmiany w portalu informacyjnym sądów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie

Pod koniec 2022 r. miałoby zacząć działać - poprzez Portal Informacyjny Sądów Powszechnych - biuro podawcze. Początkowo taka możliwość ma dotyczyć pojedynczych wniosków, z kolei na początku 2023 r. miałyby być wprowadzane e-doręczenia między pełnomocnikami - konkretne zapowiedzi nowych funkcjonalności systemu padły podczas spotkania Przemysława Rosatiego, prezesa NRA z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości.

19.05.2022

KE uwolni fundusze po wykonaniu postawionych Polsce warunków

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Porozumienie z Komisją Europejską polega na tym, że jeżeli zostanie przyjęta prezydencka ustawa, zakładająca likwidację Izby Dyscyplinarnej, oznaczać to będzie wypłatę środków z KPO - przyznał rzecznik rządu Piotr Müller. Potwierdziła to przewodnicząca KE Ursula von der Leyen. Wcześniej przedstawiciele rządu twierdzili, że porozumienie z KE w tej sprawie jest zawarte, ale nie ujawniali, że warunkiem jest ustawa.

18.05.2022

Izba Dyscyplinarna SN w środę łagodnie wobec sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w drugiej instancji na posiedzeniach niejawnych rozpoznała sprawy immunitetowe dwóch sędziów. Izba pozostawiła bez rozpoznania wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu z Katowic. W drugiej sprawie - sędziego w stanie spoczynku, któremu uchylono immunitet w I instancji - odmówiła obniżenia uposażenia, gdyż nie toczy się wobec niego postępowanie dyscyplinarne.

18.05.2022

Dubois i Stępiński: Po neo KRS i neo sędziach będzie neo adwokatura?

Prawnicy

Od uchwalenia obecnej ustawy żadna władza wykonawcza nie miała faktycznej kontroli nad adwokaturą, ponieważ nasze władze zawsze pochodziły i nadal pochodzą z demokratycznych wyborów. Teraz tajemnicza grupa posłów chce, by Trybunał Konstytucyjny zakwestionował zasady działania samorządów prawniczych. I powstaną prorządowe samorządy adwokatów i radców prawnych?

17.05.2022

SN: Sędzia z kredytem hipotecznym może rozstrzygać spory frankowe

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia, który zawarł z bankiem będącym stroną postępowania umowę kredytu hipotecznego denominowanego lub indeksowanego we frankach szwajcarskich, nie jest z tej przyczyny wyłączony z mocy ustawy w sprawie, której przedmiotem są roszczenia związane z taką umową zawartą przez ten bank z innym podmiotem - taka uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego w zeszłym tygodniu.

17.05.2022

Sędzia Gudowski: Wyłączenie sędziego z braku bezstronności i ustrojowej nieprzydatności

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia wyposażony przez państwo we władzę sądzenia, a więc w uprawnienie do orzekania o prawach i obowiązkach innego człowieka, nierzadko o jego losach i życiu, musi być ustrojowo „czysty”. Jego status, sposób powołania oraz zajmowanie stanowiska sędziowskiego nie może budzić żadnych, nawet najmniejszych wątpliwości, a zwłaszcza uzasadnionych wątpliwości konstytucyjnych oraz prawno-międzynarodowych.

17.05.2022

Razem czy oddzielnie - znowu czarne chmury nad adwokatami i radcami

Prawnicy

Nie milkną echa wniosku do TK o zbadanie konstytucyjności przepisów o przynależności adwokata i radcy prawnego do izby samorządowej ze względu na jego miejsce zamieszkania lub siedzibę kancelarii. Prawnicy szykują się do batalii o ochrony swojej samorządności, wielu z nich uważa równocześnie, że to krok do dalszych działań, choćby zlikwidowania izb czy łączenia obu zawodów.

17.05.2022

Strasburg: W sprawie sędziego Żurka Polska naruszyła prawo do sądu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Polska złamała art. 6 (prawo dostępu do sądu) i art. 10 (wolność ekspresji) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Orzekł także, że doszło także do naruszenia prawa do sądu - na rzecz sędziego zasądzono 15 tysięcy euro zadośćuczynienia i 10 tysięcy euro zwrotu kosztów postępowania.

16.05.2022

Wyrok TK w sprawie samorządów może uderzyć w prawnicze dyscyplinarki

Prawnicy

Trybunał Konstytucyjny będzie badał, czy przepisy o przynależności adwokata i radcy prawnego do izby samorządowej ze względu na jego miejsce zamieszkania lub siedzibę kancelarii, są zgodne z konstytucją. Prawnicy obawiają się jednak, że to preludium do ograniczania ich niezależności. Wskazują, że ewentualne zmiany uderzą w samorządowe sądownictwo dyscyplinarne.

16.05.2022

Dr Rojszczak: Adwokaci i radcy potrzebują standardów cyberbezpieczeństwa

Prawnicy Nowe technologie RODO

Samorządy mogą dostarczyć radcom i adwokatom narzędzi do ochrony tajemnicy zawodowej, czyli informacji powierzonych przez klienta, ale najlepszym rozwiązaniem byłoby opracowanie standardów cyberbezpieczeństwa. Dzięki nim prawnik, wybierając określone narzędzia, mógłby potwierdzić, że nie tylko jest ono dostosowane do jego indywidualnych potrzeb, ale też spełnia wymagania korporacyjne w zakresie ochrony informacji.

16.05.2022

Szykuje się "skok" na samorządy adwokatów i radców? TK zbada konstytucyjność przepisów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Jak kubeł zimnej wody na głowy adwokatów i radców prawnych spadła informacja o tym, że do Trybunału Konstytucyjnego wpłynął wniosek o zbadanie konstytucyjności przepisów dotyczących przynależności do izb adwokackich i radcowskich. Obawiają się skonfliktowania i rozbicia struktur samorządowych obu zawodów zaufania publicznego. Wieszczą też chaos i uderzenie w system pomocy prawnej, a więc w prawa obywateli.

13.05.2022

Sędzia Markiewicz: Deklaracja o przywracaniu praworządności może odblokuje fundusze unijne, ale problemu nie rozwiąże

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Z deklaracją polskiego rządu, po której złożeniu Komisja Europejska miałaby odblokować fundusze dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy, może być tak jak z obietnicami alkoholików. Komisja przyjmie je z dobrą wiarą i pozbędzie się na jakiś czas kłopotliwego problemu, a my będziemy mieli problem nadal nierozwiązany - mówi prof. Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

13.05.2022

Sejm wybrał 15 sędziów na członków KRS, ale bez Piebiaka i Dudzicza

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sejm wybrał w czwartek 15 sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Osiem kandydatur wskazało Prezydium Sejmu, zaś siedem - klub PiS. Pozostałe kluby nie skorzystały z prawa wskazania kandydatur. Klub PiS wycofał wcześniejsze swoje rekomendacje dla byłego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka oraz obecnego członka Rady Jarosława Dudzicza.

12.05.2022

Majątki sędziów jawne, a w TK bez możliwości utajnienia

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Do niedawna oświadczenia majątkowe wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego były tajne. Ale ustawa uchwalona w 2016 roku postawiła na całkowitą jawność życia publicznego i wynagrodzenia oraz inne składniki majątku sędziów TK stały się dostępne dla wszystkich. Utajnianie ich jest bezprawne, w przeciwieństwie do majątków sędziów sądów powszechnych i Sądu Najwyższego.

12.05.2022

Radca prawny szybciej dotrze do klienta - szykują się zmiany dotyczące reklamy

Prawnicy Rynek i konsument

Samorząd radców prawnych, podobnie jak adwokacki, intensywnie pracuje nad zmianami w swoich zasadach etyki. Jest szansa, że zostaną przyjęte już na początku lipca br. - podczas Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu. Mają dotyczyć także informowania o działalności, rozważane jest wprowadzenie definicji reklamy i uregulowanie kwestii związanych z promowaniem się w sieci.

12.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski