Monika Całkiewicz: ws. Kajetana P. kluczowa poczytalność

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Policja

Sąd rozpatrując sprawę Kajetana P. będzie musiał ustalić czy był, czy nie był poczytalny w chwili popełnienia zabójstwa. To kluczowa kwestia. Jeśli był niepoczytalny nie może zostać skazany - mówi...

28.05.2018

Rada wierzycieli pozwala kontrolować dłużnika

Najważniejszą stroną działalności rady wierzycieli jest udzielanie zezwolenia na te czynności, których dłużnik albo zarządca nie może dokonywać samodzielnie - przekonuje Mateusz Medyński, radca...

28.05.2018

Dr Bielak-Jomaa: Nie trzeba kupować kas pancernych

Rezerwa budżetowa 48 mln zł dla nowego urzędu ochrony danych osobowych będzie uruchomiona wraz z wejściem w życie ustawy o ochronie danych osobowych. Już składamy wnioski, aby odblokowano nam te...

24.05.2018

Pietrzak: adwokat z urzędu potrzebny już po zatrzymaniu

Prawnicy Policja

Każdy zatrzymany powinien mieć dostęp do pomocy prawnej z urzędu. To skutecznie zapobiegałoby przemocy fizycznej i psychicznej na komisariatach czy komendach policji - mówi LEX.pl adwokat Mikołaj...

23.05.2018

Polska potrzebuje ustawy reprywatyzacyjnej

Amerykańska ustawa Just Act 447 będzie miała wpływ na procesy reprywatyzacyjne w Polsce. Należy się spodziewać interwencji władz amerykańskich w celu uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej obejmującej...

22.05.2018

RODO: policyjna ochrona danych - prowizorką

To, że po wejściu w życie ustawy o ochronie danych osobowych, nadal - w zakresie przetwarzania ich m.in. policję, obowiązywać będą dotychczasowe przepisy - jest swoistą prowizorką, bez gwarancji...

21.05.2018

Wkrótce mniejsza ochrona firmowych tajemnic

Wraz ze zmianą ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zmieni się zakres ustawowej ochrony tajemnic przedsiębiorstwa. Informacje znane lub łatwe do pozyskania dla osób z danej branży nie będą...

21.05.2018

W urzędzie musi być podstawa do przetwarzania danych

W administracji nie można przyjmować jako zasady zgody na przetwarzanie danych ani prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora. Dla każdej procedury związanej z danymi osobowymi...

19.05.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski