Prof. Granat: Ustrój się zmienia, chociaż konstytucja ta sama

Wymiar sprawiedliwości

Obserwujemy właśnie proces przekształcania ustroju bez zmian w konstytucji. A konstytucja jest w pewien sposób bezradna, bo okazuje się, że można ją bardzo łatwo obejść czy zignorować. I jak pokazuje praktyka, główną rolę w obronie konstytucji odgrywa opinia publiczna - twierdzi prof. Mirosław Granat.

13.02.2019

Sędzia Markiewicz: Trzeba wrócić do pytania o nadzór na sądami

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Jeśli po zmianie władzy politycznej w naszym kraju doszłoby do przywracania konstytucyjnych standardów, to jedną ze zmian, o której należałoby rozmawiać, powinno być nowe zdefiniowanie nadzoru nad sądami - uważa prof. Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Jego zdaniem ministra powinna w tym zastąpić KRS.

05.02.2019

Czajkowski: Ostracyzm wobec "nowych" sędziów w SN coraz mniejszy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Kontroli Nadzwyczajnej działa, sprawy powyznaczane są do marca, sędziowie mimo trudności, m.in. lokalowych, orzekają w sposób odpowiedzialny, a nie pozorowany - zapewnia w rozmowie z Prawo.pl p.o. prezesa Izby sędzia Dariusz Czajkowski. Dodaje, że mniej jest też przejawów ostracyzmu ze strony "starych" sędziów SN.

01.02.2019

Kontrowersyjna egzekucja za 150 zł

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Od początku tego roku obowiązują dwie nowe ustawy regulujące postępowanie egzekucyjne – ustawa o komornikach sądowych i ustawa o kosztach komorniczych. Obie wprowadziły szereg zmian w zakresie postępowania egzekucyjnego. Jedną z tych budzących największe wątpliwości jest opłata w wysokości 150 zł pobierana od wierzyciela - pisze Bartosz Armknecht.

31.01.2019

Sędzia Kamińska: Nominacje sędziowskie trzeba będzie zweryfikować

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Jeśli kiedyś, po zmianie władzy, przywracane będą w Polsce rządy prawa, trzeba będzie zweryfikować wszystkie powołania dokonane z naruszeniem konstytucyjnych zasad - uważa sędzia NSA w stanie spoczynku Irena Kamińska. Jej zdaniem nie do przyjęcia byłoby zachowanie w obrocie prawnym takich decyzji.

29.01.2019

Prof. Łętowska: Przywracanie państwa prawa tylko w zgodzie z konstytucją

Wymiar sprawiedliwości

Jeśli dojdzie do przywracania w Polsce standardów państwa prawa, to będę gorącą zwolenniczką skrupulatnego działania w ramach konstytucji. Konstytucji wykładanej inwencyjnie i kontekstowo, ale żadne środki nadzwyczajne ani żadna zemsta nie powinna wchodzić w grę - twierdzi prof. Ewa Łętowska.

25.01.2019

Prof. Zajadło: Można naruszyć konstytucję, by ją ratować

Wymiar sprawiedliwości

Przy przywracaniu standardów państwa prawa konieczne może być sięgnięcie po środki nadzwyczajne - twierdzi prof. Jerzy Zajadło. Jego zdaniem dla realizacji tego celu uprawnione byłoby nawet sięgnięcie do metod pozornie sprzecznych z konstytucją po to żeby ją ratować.

22.01.2019

Dr Radwan-Röhrenschef: Kolejna zmiana procedury bez oceny poprzedniej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Przygotowując kolejne zmiany w procedurze cywilnej resort sprawiedliwości nie dokonał analizy skutków poprzedniej nowelizacji sprzed pięciu lat - twierdzi adwokat dr Marcin Radwan-Röhrenschef. I dodaje, że już ona wprowadziła niektóre z rozwiązań proponowanych czy udoskonalanych teraz.

18.01.2019

Piebiak: Mediacje szansą na trwałość małżeństw

Prawo rodzinne

Rozwód pary, która ma dzieci nie jest ich prywatną sprawą, ponieważ wywołuje skutki społeczne. Postępowaniem informacyjnym, mediacjami chcemy zwiększyć świadomość konsekwencji takich decyzji - mówi portalowi Prawo.pl wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak.

16.01.2019

Zmiany w procedurze mogą zrewolucjonizować proces cywilny

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Proponowana przez rząd nowelizacja przewiduje szereg rewolucyjnych rozwiązań, które będą miały fundamentalne znaczenie dla przebiegu postępowania cywilnego - pisze Łukasz Warszawski, radca prawny w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. I jako przykłady podaje   m.in.: posiedzenia organizacyjne i przywrócenie odrębnego postępowania gospodarczego

15.01.2019

RPO: Niebezpieczne uproszczenia w procedurze karnej

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Możliwość przesłuchiwania świadków pod nieobecność oskarżonego lub obrońcy oraz oddalania przez sąd wniosków dowodowych obrony, jeśli złożono je po określonym terminie, jest sprzeczna z prawem do obrony – takie m.in. zastrzeżenia ma rzecznik praw obywatelskich do proponowanych przez resort sprawiedliwości zmian w procedurze karnej.

14.01.2019

Norweski badacz: Dyktatorzy mają różne sposoby na podporządkowanie sądów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie tylko bezpośredni nacisk i oczekiwanie na wyroki zgodne z oczekiwaniami władz, ale także tworzenie różnego rodzaju zachęt oraz powoływanie do sądów „właściwych” osób - takie środki wykorzystywane są przez autorytarnych przywódców dla podporządkowania sobie wymiaru sprawiedliwości - twierdzi prof. Hans Petter Graver z Uniwersytetu w Oslo.

12.01.2019

Zmiany w procedurze cywilnej – w poszukiwaniu równowagi

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

O prawie trzeba myśleć w kategoriach środka, a nie celu. Przepisy prawa procesowego mają to do siebie, że z czasem, a niekiedy również proporcjonalnie do stopnia skomplikowania, zaczynają żyć własnym życiem, niekoniecznie zgodnie z misją nadaną przez ustawodawcę - pisze adw. Rafał Rozwadowski, komentując zmiany projektowane w procedurze cywilnej.

08.01.2019

Prezes SO w Gorzowie: Merytoryczne orzekanie w apelacji usprawnia sądy

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Częste uchylanie wyroków i przekazywanie przez sądy odwoławcze spraw do ponownego rozpatrzenia przez sądy pierwszej instancji stało się w pewnym momencie wręcz patologią. Dobrze więc, że ustawodawca zobowiązał te sądy do orzekania także merytorycznie, gdy to możliwe - twierdzi Jarosław Dudzicz, prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie.

07.01.2019

Skarga nadzwyczajna w kolizji ze skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem

Wymiar sprawiedliwości

Wprowadzona niedawno instytucja skargi nadzwyczajnej może wyprzeć istniejącą od kilkunastu lat skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Podjęcie zabiegów i skierowanie do Sądu Najwyższego skargi nadzwyczajnej blokuje możliwość skorzystania z tego drugiego środka - twierdzi dr hab. Tadeusz Zembrzuski z Uniwersytetu Warszawskiego.

04.01.2019

Losowanie nie jest idealnym sposobem przydzielania spraw sędziom

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Losowanie pozwala na niezależny i bez wpływów zewnętrznych dobór spraw do rozpatrywania przez sędziów, ale warto też analizować jego wpływ na prawa stron, w tym do sprawnego i szybkiego postępowania, a także pewne wymogi organizacyjne sądu - twierdzi sędzia Paweł Rygiel z Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

02.01.2019

Prezes SO w Kielcach: W sądzie pracy warto wprowadzić opłatę dla firm

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Połowę wpływu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych generują firmy. Skarżą każdą decyzję ZUS, bo za to nie płacą. Warto też zastanowić się, czy sprawy związane ze stwierdzeniem niepełnosprawności muszą trafiać do sądu. Rola decyzyjna sędziego w tych sprawach jest niewielka – uważa Ryszard Sadlik.

27.12.2018

Dr Dębska: Język prawa ma ukryte znaczenia

Prawo karne Prawo cywilne

Prawo opiera się na uniwersalności, bezstronności i obiektywizmie. Jednak sprawując kontrolę nad językiem i definicjami słów sprawujemy władzę, gdyż mamy wpływ na to o czym i w jaki sposób mówi się w przestrzeni publicznej, ale także jak się postępuje - twierdzi dr Hanna Dębska.

26.12.2018

Przy bezpłatnych poradach prawnych łatwiej o wypalenie i potrzebna superwizja

Prawnicy Opieka zdrowotna

Od 1 stycznia 2019 r. zostanie otwartych więcej punktów poradniczych dla wszystkich, którzy oświadczą, że nie stać ich na poradę udzielaną na zasadach rynkowych. Istotne jest zrozumienie specyfiki pracy prawnika-doradcy, który zaangażowany jest w świadczenie bezpłatnej pomocy na rzecz najsłabszych

22.12.2018