17-latek rzucił kamieniem w 3-latka - SN uwzględnia kasację Prokuratora Generalnego

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

3-latek odniósł poważne obrażenia, a nastolatek został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 5 lat. Sąd zasądził też od niego zadośćuczynienie w wysokości 50 tys. zł. Prokurator Generalny w kasacji wskazał, że kara jest zbyt niska, bo sprawca działał celowo, kamień rzucił w grupę dzieci i mógł przewidzieć, że naraża je niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

30.06.2021

Od 1 lipca rejestr notarialny łączy się z sądowym

Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie Prawo gospodarcze

Od 1 lipca ma nastąpić połączenie systemu Centralnego Rejestru Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) z Krajowym Rejestrem Sądowym. Jak wyjaśnia Prawo.pl Lech Borzemski, prezes Krajowej Rady Notarialnej, od tego dnia wypis aktu notarialnego, np. umowa spółki, która ma być zarejestrowana, nie będzie już przekazywany do sądu w postaci papierowej.

30.06.2021

"Nowi" sędziowie przechodzą do "starych" izb - czy potrzebne są roszady w SN

Wymiar sprawiedliwości

W ostatnich miesiącach sześciu sędziów z Izb Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarnej zostało przeniesionych do Izby Karnej i Cywilnej. Rzecznik SN tłumaczy to zaległościami w "starych" izbach i próbą wsparcia orzekających w nich sędziów. Ci ostatni uważają jednak, że może się za tym kryć przygotowanie do likwidacji "nowych" izb, ale też do wyboru prezesa Izby Cywilnej.

30.06.2021

Izbie Cywilnej SN nie udało się wybrać prezesa. Prof. Manowska oburzona

Prawnicy

We wtorek 29 czerwca 2021 r. odbyły się dwa Zgromadzenia Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Pierwsze Zgromadzenie przyjęło informację roczną z działalności Izby Cywilnej za rok 2020. Przedmiotem drugiego Zgromadzenia był wybór trzech kandydatów na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracami Izby Cywilnej, ale obrady odroczono.

29.06.2021

E-doręczenia coraz bliżej, adwokaci piszą do ministerstwa

Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie

Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris” wystąpiło właśnie do Ministerstwa Sprawiedliwości z pytaniami dotyczącymi przygotowania portalu informacyjnego sądu do zbliżającego się wejścia w życie przepisów dotyczących e-doręczeń. To efekt m.in. niedawnej odpowiedzi z wrocławskiego sądu na pytania jednej z adwokatek, że prace nad dostosowaniem portalu trwają i mogą potrwać jeszcze co najmniej kilka tygodni.

29.06.2021

Wniosek o uzasadnienie do sądu, ale nie do drugiej strony - sądy zwracają pisma

Wymiar sprawiedliwości

Część pełnomocników, którzy złożyli wnioski o uzasadnienie wyroku, ale nie przesłali odpisu drugiej stronie, zostało zaskoczonych ich zwrotem z powodu braku formalnego. Choć praktyka nie dotyczy sądów w całym kraju, przykłady płyną już m.in. z Konina, Rzeszowa i Warszawy. Co więcej, pytanie w tej sprawie trafiło do Sądu Najwyższego. Sądy tłumaczą się tym, że uzasadnienie jest obecnie konieczne przy apelacji.

29.06.2021

Greenberg Traurig zwycięzcą nagrody Kancelarii Roku 2021 Women in Business Law Awards w Polsce

Rynek

Warszawskie biuro międzynarodowej kancelarii Greenberg Traurig otrzymało prestiżową nagrodę Kancelarii Roku 2021 w Polsce przyznaną w rankingu Euromoney Legal Media Group “Women in Business Law Awards 2021 Europe”. Chodzi o uhonorowanie kancelarii, które rozwijają nowatorskie inicjatywy wspierające różnorodność płciową, a także prawniczki aktywne w sektorze usług prawnych.

28.06.2021

Dentons doradza Globe Trade Centre przy emisji zielonych obligacji

Rynek

Kancelaria Dentons doradzała Globe Trade Centre (GTC) przy pierwszej emisji niezabezpieczonych zielonych obligacji o wartości 500 milionów euro. Termin wykupu obligacji przypada na 23 czerwca 2026 r. Wysokość odsetek jest stała i wynosi 2,25 proc. w skali roku.

28.06.2021

Krakowskie Zeszyty Sądowe po 30 latach zakończyły działalność

Wymiar sprawiedliwości

Miesięcznik Krakowskie Zeszyty Sądowe, zawierający tezy orzeczeń dotyczących spraw karnych, bieżącą legislację i m.in. biogramy sędziów, wychodził nieprzerwanie od 1991 roku. Decyzję o zawieszeniu działalności podjęło nowe kierownictwo krakowskiej apelacji, a twórcy zeszytów zdecydowali, że w takim razie czas na jej zakończenie.

28.06.2021

Mobbing sądów nie oszczędza, pracownicy mówią dość

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Najciemniej pod latarnią, więc i w sądach, stojących na straży prawa, coraz częściej zdarzają się sytuacje, które pracownicy określają jako mobbing lub dyskryminację. Co więcej - jak mówią - o prawa pracownicze walczy się tu zdecydowanie trudniej, bo brakuje regulaminów, szkoleń i przeświadczenia, że można wygrać. A sprawy nie ułatwiają braki kadrowe i pandemiczne zaległości.

28.06.2021

Adwokat dla Prokuratora Krajowego określeniem obraźliwym? NRA reaguje

Prawnicy

Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski podczas wystąpienia w Sejmie apelował by posłowie go "nie obrażali, nazywając adwokatem". Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęło właśnie uchwałę, w której uznało tę wypowiedź za przejaw języka arogancji, lekceważenia, dzielenia i obrażania innych ludzi, w tym wykonywujących zawód zaufania publicznego.

25.06.2021

E-doręczenia już wkrótce, a portal informacyjny sądów nie jest na nie gotowy

Wymiar sprawiedliwości

Na początku lipca wejdą w życie przepisy nowelizacji procedury cywilnej, zgodnie z którymi cyfrowe odwzorowania pism procesowych, zawiadomień, wezwań i orzeczeń mają być pełnomocnikom doręczane przez portal informacyjny sądu. Problem w tym, że jak wynika z odpowiedzi z wrocławskiego sądu na pytania jednej z adwokatek, prace nad dostosowaniem portalu trwają i mogą potrwać jeszcze co najmniej kilka tygodni.

25.06.2021

NRA: Adwokatka i adwokat - obie formy poprawne i w zasady etyki nie godzą

Prawnicy

Używanie terminu "adwokatka" nie jest naruszeniem godności zawodu adwokata, a inkluzywność środowiskowa powinna wyrażać się w otwartości na kulturotwórcze przemiany, oraz w szacunku dla osób, które czują potrzebę używania feminatywu adwokatka - uważa komisja etyki, praktyki adwokackiej i wykonywania zawodu Naczelnej Rady Adwokackiej

25.06.2021

Skarga nadzwyczajna wydłuża przechowywanie akt w sądowych archiwach - jest rozporządzenie

Wymiar sprawiedliwości

Do 3 lipca 2024 roku ma zostać wydłużone przechowywanie w sądzie akt spraw prawomocnie zakończonych po 17 października 1997 roku, których termin przechowywania upłynąłby przed 3 kwietniem 2024 r. To efekt wydłużenia o kolejne trzy lata możliwości wnoszenia skargi nadzwyczajnej w tzw. starych sprawach. Tymczasem archiwiści alarmują, że archiwa już pękają w szwach.

25.06.2021

Samorządy zawodów zaufania publicznego chcą ściśle współpracować

Prawnicy

Samorządy zawodów zaufania publicznego właśnie podpisały porozumienie, którego celem jest współdziałanie w relacjach z władzą publiczną i opinią społeczną w sprawach istotnych dla nich i obywateli. Co ważne, we wspólnych kwestiach mają mówić jednym, uzgodnionym i oficjalnym głosem. Pierwszy temat to podatkowa część Polskiego Ładu.

24.06.2021

Będzie kolejna próba wyboru rzecznika praw obywatelskich

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Marszalek Sejmu Elżbieta Witek wyznaczyła na 2 lipca do godz. 16 kolejny termin na zgłaszanie kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Będzie to już szósta próba powołania osoby pełniącej ten urząd. W ubiegłym tygodniu niepowodzeniem zakończyła się próba powołania na RPO niezależnej senator Lidii Staroń. Kadencja Adama Bodnara zakończyła się 9 września ubiegłego roku.

24.06.2021

Bieg przedawniania karalności wstrzymany do końca pandemii i... o pół roku dłużej

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Koronawirus

Pod hasłem walki z terroryzmem weszły w życie przepisy wstrzymujące bieg przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe. Zmiana zaskoczyła nie tylko adwokatów i radców, ale i samych sędziów. Nie wiedzą czym to wytłumaczyć, bo sądy pracują normalnie.

24.06.2021

Obowiązek e-adresu dla adwokatów, radców i notariuszy 9 miesięcy później - prezydent podpisał nowelę

Wymiar sprawiedliwości

Nie od 1 października 2021 r. a od 5 lipca 2022 r. adwokaci, radcowie, notariusze, ale też m.in. doradcy podatkowi mają mieć obowiązek posiadania adresu do e-doręczeń wpisanego do bazy adresów elektronicznych. Prezydent podpisał właśnie ekspresową nowelizację ustawy o e-doręczeniach, którą rząd uzasadniał długotrwałą pandemią utrudniającą przeprowadzenie szerokich testów.

23.06.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski