Książki przydatne w sądach nagrodzone

Miesięcznik Przegląd Sądowy nagrodził autorów książek najbardziej przydatnych w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Pierwszą nagrodę otrzymał dr Mikołaj Iwański z Uniwersytetu Jagiellońskiego za...

22.03.2018

Nie wiadomo, kiedy ruszy nowy Sąd Najwyższy

Zaraz po świętach Wielkanocnych, bo 3 kwietnia wejdzie w życie nowa ustawa o Sądzie Najwyższym. Nie wiadomo jednak, czy od razu nastąpią przewidziane w niej zmiany. W samym SN nie ma żadnych do tego...

22.03.2018

Odszkodowanie za bezprawne zawieszenie notariusza

Sąd Najwyższy 4 kwietnia orzeknie, czy skarb państwa powinien wypłacić notariuszowi odszkodowanie 78 tys. zł za nieuzasadnione zastosowanie przez prokuraturę środka zapobiegawczego w postaci...

22.03.2018

Ostatnie zgromadzenie sędziów SN w cieniu "reformy"

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego odbyło się w atmosferze przygnębienia. Zaproszeni goście podkreślali niekwestionowany dorobek i autorytet sądu. Ale jednocześnie akcentowali, że nowa...

21.03.2018