W sądach papier to nadal podstawa - prawie 2,5 tys. ton rocznie

Wymiar sprawiedliwości

W ciągu 12 miesięcy dla sądów powszechnych zakupiono ponad 970 tysięcy ryz białego papieru - w formacie A4. Gdyby zgodnie z szacunkami ekologów założyć, że na 1 tonę papieru potrzeba 17 drzew, trzeba byłoby ich w tym celu ściąć 41 tysięcy. Prawnicy - nie tylko proekolodzy - są zgodni, że zmiany są konieczne i sądy muszą odejść od papierowej kuli u nogi.

06.07.2019

Sprawa drukarza odmawiającego usługi fundacji LGBT wróci do sądu

Prawo karne Prawo gospodarcze

Postępowanie w sprawie drukarza z Łodzi, który odmówił wydrukowania ulotek dla organizacji osób LGBT będzie wznowione. Nakazał to minister sprawiedliwości po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że drukarz niesłusznie został za to ukarany.

05.07.2019

Kuratorzy sądowi także z podwyżkami od 2020 roku

Wymiar sprawiedliwości

Kuratorzy mają mieć zagwarantowane po 900 złotych podwyżki na etat w 2020 r. Tyle samo ile uzyskali związkowcy pracowników sądów i prokuratur. Przewodniczący Krajowej Rada Kuratorów Grzegorz Kozera zaakceptował takie rozwiązanie tłumacząc, że jest zbliżone do wcześniejszego postulatu - 1000 zł.

05.07.2019

W Polsce znowu coraz łatwiej o areszt, często długotrwały

Wymiar sprawiedliwości

Tylko w ciągu pięciu miesięcy tego roku liczba aresztowanych wzrosła o tysiąc, a od końca 2016 roku - o blisko 3 tysiące. Eksperci nie mają wątpliwości - cofamy się do przeszłości, kiedy aresztowania były problemem strukturalnym. Jak bumerang wracają największe grzechy w tym zakresie - automatyzm, brak wystarczających przesłanek i przewlekłość.

05.07.2019

Związki sądów i prokuratury wywalczyły 900 zł, ale bez mnożnika

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Podwyżkę w wysokości średnio 900 zł na etat przewiduje podpisane 4 lipca br. porozumienie w sprawie wzrostu płac dla pracowników sądów i prokuratury. Związki - ale nie wszystkie - zadeklarowały powstrzymanie się od protestów płacowych na co najmniej rok. W tej kadencji nie będzie jednak ustawy wprowadzającej mnożnikowy system przy wynagrodzeniach.

04.07.2019

Sejm pracuje nad kolejnym dużym pakietem zmian w prawie karnym

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Do do dalszych prac w komisji trafi projekt nowelizacji Kodeksu karnego wraz z obszerną autopoprawką. Projekt pierwotnie miał tylko dostosować jeden przepis do prawa UE, ale dołączona do niego autopoprawka przewiduje m.in. zaostrzenie zasad odpowiedzialności karnej wobec recydywistów i surowsze zasady wymierzania kar wobec sprawców przestępstw przeciw wolności seksualnej.

04.07.2019

Papież prosi o modlitwę za niezależność sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Od sędziów zależą decyzje, które mają wpływ na prawa i mienie osób. Ich niezależność musi trzymać ich z dala od protekcji i nacisków, mogących skazić decyzje, które muszą podjąć - stwierdza papież Franciszek, zachęcając wiernych na całym świecie do modlitwy za sędziów.

04.07.2019

Wniosek o ponowe rozpatrzenie sprawy dotyczącej niezależności KRS trafił do TSUE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Do Trybunału Sprawiedliwości UE trafił już wniosek o ponowne otworzenie ustnego etapu postępowania m.in. w sprawie niezależności Krajowej Rady Sądownictwa. To skutek ogłoszenia tydzień temu przez rzecznika generalnego opinii, , że sposób powoływania członków KRS przez Sejm ujawnia nieprawidłowości, które mogą zagrozić jej niezależności od organów ustawodawczych i wykonawczych.

04.07.2019

Nieludzkie warunki w Gostyninie? Skarb Państwa pozwany

Wymiar sprawiedliwości

Mężczyzna przebywający w Krajowym Ośrodku Przeciwdziałania Zachowaniom Dyssocjalnym domaga się zadośćuczynienia za utrudnianie kontaktu z rodziną, brak odpowiedniej opieki zdrowotnej i przeludnioną salę. Na ok. 27 mkw. - jak podnosi - mieszka z nim, w zależności od okresu, od 6 do 8 osób.

04.07.2019

Skarga w postępowaniu klauzulowym - TK: przepis niekonstytucyjny

Wymiar sprawiedliwości

Skarżąca wniosła o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności, ponieważ jednak sąd nie podjął w tym zakresie czynności, wystąpiła ze skargą na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Sąd okręgowy powołał się jednak na przepis zgodnie z którym skargę na przewlekłość postępowania można wnieść jedynie w jego toku.

03.07.2019

NSA pyta unijny trybunał o brak możliwości odwołania się od uchwał KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Czy regulacje uniemożliwiające wnoszenie do NSA odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego są zgodne z prawem Unii Europejskiej? - takie pytanie skierował Naczelny Sąd Administracyjny do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

03.07.2019

W czwartek decyzja w sprawie pracowników wymiaru sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości

Punktem spornym jest mnożnikowy system wynagradzania pracowników prokuratur i sądów. Wprowadzić ma go ustawa, której projekt analizował już raz Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów - i go nie zaakceptował. Oponował resort finansów. W czwartek przeanalizuje regulacje ponownie - po przeliczeniach.

03.07.2019

Będzie łatwiej skierować niesfornego nastolatka do pracy

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń

Sąd rodzinny może zastosować w przypadku trudnego nastolatka prace społecznie użyteczne. Jednak przepis jest martwy, bo niedoregulowany. Nowa ustawa o nieletnich ma to zmienić wprowadzając m.in. zapis, że wydatki związane z ubezpieczeniem na czas takich prac ponosi państwo. To wyczekiwane rozwiązanie - twierdzą eksperci.

03.07.2019

Tusk: Timmermans tylko wiceszefem KE, ale starania o praworządność nie osłabną

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Jeśli ktoś miał nadzieję, że wybór inny niż Fransa Timmermansa osłabi determinację UE, aby rządy prawa były regułą obowiązującą w całej Europie, to jest w błędzie. Jest dokładnie odwrotnie, te nasze decyzje są także decyzjami na rzecz rządów prawa w Europie i każdym kraju członkowskim - powiedział Donald Tusk

02.07.2019

Ursula von der Leyen kandydatką na szefową KE

Wymiar sprawiedliwości

Jest porozumienie Rady Europejskiej w sprawie stanowisk. Obok kandydatury niemieckiej minister obrony na szefową Komisji Europejskiej, premier Belgii Charles Michel został wybrany na przewodniczącego Rady Europejskiej - poinformował o tym na Twitterze szef RE Donald Tusk.

02.07.2019

Recydywa - kary będą zaostrzone? Rząd przyjmuje autopoprawkę MS

Wymiar sprawiedliwości

Wielokrotnym recydywistom grozić mają kary od podwójnej wysokości dolnego zagrożenia do górnej granicy powiększonej o połowę - wynika z autopoprawki resortu sprawiedliwości do nowelizacji Kodeksu karnego, którą właśnie przyjął rząd. Zaostrzone mają być też kary dla sprawców przestępstw seksualnych, którzy w ciągu pięciu lat ponownie popełnili przestępstwo.

02.07.2019

Kamil Zaradkiewicz pyta o status sędziów wskazanych przez poprzednią KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Sądu Najwyższego Kamil Zaradkiewicz skierował do Trybunału Konstytucyjnego pytania prawne dotyczące statusu sędziów powołanych na podstawie uchwał KRS w latach 2011 - 2017 w kontekście wyroku TK kwestionującego z kolei legalność KRS w tamtym okresie.

02.07.2019

Organizacje bronią stanowiska RPO w sprawie traktowania podejrzanego

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec ataków władz i mediów publicznych na Rzecznika Praw Obywatelskich, dr hab. Adama Bodnara, w związku z jego interwencją dotyczącą ochrony godności podczas zatrzymania człowieka podejrzanego o dokonanie zbrodni w Mrowinach

02.07.2019

Kancelarie odszkodowawcze kością w gardle samorządów prawniczych

Wymiar sprawiedliwości

Adwokaci i radcowie prawni chętnie pozbyliby się z rynku kancelarii odszkodowawczych, bo przez zakazy zawarte w swoich kodeksach nie mogą z nimi skutecznie konkurować. O konieczności zmian mówią od dawna - konkretów jednak brak. A same samorządy nie do końca są przekonane, czy walczyć na tym froncie wspólnie czy oddzielnie.

02.07.2019

Nie ma pieniędzy na ustawę o pracownikach wymiaru sprawiedliwości? Spotkanie przesunięte

Wymiar sprawiedliwości

Na 5 lipca przesunięto spotkanie wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika z przedstawicielami związków zawodowych pracowników wymiaru sprawiedliwości. Ci ostatni liczą m.in. na wprowadzenie mnożnikowego systemu wynagradzania. Według nieoficjalnych informacji Prawo.pl zagrożone może być jednak zabezpieczenie funduszy na ten cel

02.07.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski