O jak najszybsze wprowadzenie przepisów dotyczących alimentów natychmiastowych apelowali ostatnio i Rzecznik Praw Dziecka i Rzecznik Praw Obywatelskich. Rok temu do prac w Sejmie trafił pierwszy projekt je wprowadzających. Zakładał też wprowadzenie rodzinnego postępowania informacyjnego przy rozwodach par wspólnie wychowujących małoletnie dzieci. Został jednak dotknięty dyskontynuacją prac. 

Czytaj: 
Rząd chce podwyższyć limit dochodów uprawniający do świadczenia z funduszu alimentacyjnego>>

W czasach koronawirusa zaczyna się wojna o alimenty>>
Po koronawirusie czeka nas plaga rozwodów​>>
 

MS nadal nad projektem pracuje

Ministerstwo informuje, że nie zaniechało prac nad przygotowaniem regulacji dotyczących alimentów natychmiastowych i postępowania informacyjnego. - Istnieje realna szansa, że projekt zostanie poddany ponownej konsultacji w bieżącym roku - wskazało odpowiadając na pytanie Prawo.pl. 

Ma to być nowy instrument ułatwiający szybsze uzyskanie środków utrzymania dla dzieci - nie wykluczałby jednak ubiegania się o wyższe, "zwykłe" alimenty, tradycyjną drogą. 

Sprawdź w LEX: Czy w czasie epidemii COVID-19 bieg terminu do wniesienia odwołania przez dłużnika alimentacyjnego ulega zawieszeniu? >

 


Projektowano, że pozew o takie alimenty będzie składany na urzędowym formularzu, dostępnym zarówno na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, jak i w budynkach sądów. Do uzyskania natychmiastowych alimentów wymagane miało być oświadczenie o uzyskiwanych dochodach, kosztach utrzymania, liczbie wspólnych dzieci, a także wskazanie, że pozwany nie płaci na ich utrzymanie - złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej. Celem było szybkie zabezpieczenie choćby podstawowych, potrzeb dziecka - decyzję w tym szybkim trybie rodzic miał uzyskać w ciągu zaledwie dwóch tygodni.

Czytaj w LEX: Definicja i rozpatrywanie przez sądy spraw pilnych w dobie koronawirusa i regulacji z tzw. tarczy antykryzysowej >

Alimenty natychmiastowe miały wejść w życie w trzy miesiące po wejściu w życie ustawy i wynosić początkowo:

  • 496 złotych w przypadku jednego dziecka,
  • 450 złotych na każde z dwojga dzieci pochodzących od tych samych rodziców,
  • 404 złote na każde z trojga dzieci pochodzących od tych samych rodziców,
  • 359 złotych na każde z czworga dzieci pochodzących do tych samych rodziców,
  • 313 złotych na każde z pięciorga i więcej dzieci pochodzących od tych samych rodziców.


Czytaj: Podwyżka pensji minimalnej odbierze wielu dzieciom alimenty>>

Mechanizm pilnie potrzebny 

RPO w wystąpieniu do ministra sprawiedliwości podkreślał, że także w dobie koronawirusa sytuację wielu rodzin po rozstaniu ułatwiłaby instytucja alimentów natychmiastowych, takich, o które nie trzeba walczyć w sądzie, bo są wyliczane automatycznie, na podstawie wskaźników gospodarczych

Czytaj w LEX: Wpływ epidemii Covid-19 (koronawirusa) na toczące się cywilne postępowania sądowe >

 


- Zdaję sobie sprawę, że w obecnym czasie ministerstwo zajmuje się bardzo licznymi sprawami i projektami, co pozwala ze zrozumieniem przyjąć brak szybkiej odpowiedzi na wszystkie wpływy. W mojej ocenie sytuacja dzieci i rodziny, ich praw, ich sytuacji finansowej i życiowej, jest jednak na tyle istotna, zwłaszcza w czasie przymusowego ograniczenia aktywności społeczeństwa, że uznaję za zasadne ponownie zwrócić się o podjęcie stosownych kroków legislacyjnych, mających na celu nie tylko rozwiązanie problemu alimentów oraz kontaktów, ale również umożliwienie sądom powszechnym szybkiej i doraźnej reakcji, dzięki umieszczeniu tych spraw w katalogu spraw pilnych – wskazał Adam Bodnar. 

Czytaj w LEX: Mediacja w erze Covid-19 (koronawirusa) >>

O alimenty natychmiastowe postuluje też rzecznik praw dziecka - Mikołaj Pawlak, który zresztą wcześniej jako dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości, pracował nad projektem wprowadzającym to narzędzie. 

- Dzieci, którym należą się alimenty, nie mogą być w czasie pandemii pozbawione środków do życia; sprawy w sądach stanęły, dlatego szansą na szybką pomoc dla najmłodszych jest pilne przyjęcie ustawy o alimentach natychmiastowych - podkreślał w swoim niedawnym wystąpieniu. Postulując aby to rozwiązanie wprowadzono jako część tarczy antykryzysowej

Czytaj w LEX: Zabezpieczenie roszczeń w czasie epidemii >