To ustalenia inauguracyjnego posiedzenia Komisji Wizerunku przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Przewodniczy jej adwokat Justyna Mazur, natomiast funkcje zastępców przewodniczącego zostały powierzone adwokat Kindze Dagmarze Siadlak oraz adwokatowi Dariuszowi Lipskiemu. Struktura Komisji dodatkowo uzupełniona jest po jednym przedstawicielu z każdej z 24 izb adwokackich. Cel zachowanie spójnego i jednolitego spojrzenia na sprawy wizerunku adwokatury, również na szczeblu lokalnym.

 

Będzie jedna strona adwokatury? 

Jednym z pierwszych ustaleń jest to, że w ocenie komisji konieczne będzie scalenie dwóch funkcjonujących obecnie stron internetowych: www.nra.pl oraz www.adwokatura.pl. Co więcej przedstawiono prezentacje jednolitego pod względem merytorycznym i wizualnym szablonu strony internetowej, która będzie mogła być wykorzystywana przez poszczególne izby adwokackie. 

- Działanie to ma na celu stworzenie spójnego systemu identyfikacji adwokatury na rynku oraz wsparcie poszczególnych izb w powyższym zakresie - wskazała NRA. 

Kolejną kwestią, która została poruszona jest ewentualna współpraca z zewnętrznym podmiotem wspierającym działania wizerunkowe. Uzależniono to od kwestii budżetowych. 

O tym, że wizerunek adwokatury będzie miał duże znaczenie mówił tuż po wyborach adwokat Przemysław Rosati, nowy prezes NRA. Podkreślił, że adwokaci potrzebują "adwokatury aktywnej, wyrazistej, dostrzegalnej w przestrzeni publicznej, komunikującej się na zewnątrz, z rzecznikiem prasowym adwokatury, z profesjonalnym programem edukacji prawnej".  

Czytaj: Prezes NRA: Ze zmianami w etyce adwokackiej nie ma co czekać, potrzebna dyskusja>>

Rejestr orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego

Komisja Wizerunku wskazuje również na rolę poszczególnych adwokatów w budowaniu pozytywnego wizerunku adwokatury oraz ma zdarzające się wydarzenia wizerunek ten osłabiających. 

Przyjęła jednomyślnie uchwałę rekomendującą stworzenie wewnętrznego rejestru orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, dostępnego dla członków adwokatury.

"Papuga", "Pantera", "Słoń" i inne

Dla ocieplenia wizerunku adwokatury Komisja zarekomendowała przeprowadzenie projektu, którego główną postacią będzie Jan Brzechwa – polski adwokat, autor bajek i wierszy dla dzieci. 

Akcja „#AdwokatCzytaBrzechwęDzieciom” polegać ma na czytaniu przez adwokatów i aplikantów adwokackich bajek dla dzieci w związku z nadchodzącym Dniem Dziecka – za pomocą środków masowego przekazu. Uczestnicy posiedzenia Komisji zobowiązali się do rozpowszechnienia tej idei w swoich izbach oraz do aktywnego osobistego uczestnictwa w projekcie.