Europejska sieć dziś zdecyduje, czy zawiesić KRS

Wymiar sprawiedliwości

Europejska Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ), która spotyka się w poniedziałek w Bukareszcie na nadzwyczajnym posiedzeniu, ma podjąć decyzję w sprawie statusu polskiej Krajowej Rady Sądownictwa.

17.09.2018

Przyłębska: Niezawisły sędzia musi być odważny

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Jedną z cech niezawisłego sędziego musi być odwaga. Gdyby każdy sędzia był odważny, mielibyśmy sprawiedliwe wyroki - powiedziała prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska.

17.09.2018

Stowarzyszenia: Dyscyplinarki mają zastraszyć sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prokuratorzy i inne osoby podległe bezpośrednio ministrowi sprawiedliwości – prokuratorowi generalnemu a także osoby, które personalnie związane były ze Zbigniewem Ziobro, zdominują Izbę...

16.09.2018

Minister ma zespół do sędziowskich dyscyplinarek

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Specjalny zespół w Ministerstwie Sprawiedliwości ma się zajmować postępowaniami dyscyplinarnymi sędziów i asesorów sądowych. Jego przewodniczącym będzie wiceminister Łukasz Piebiak (fot.), który...

16.09.2018

Izba Karna SN zaproponuje kandydata na prezesa

Wymiar sprawiedliwości

Na 26 września br. zwołane zostało Zgromadzenie Sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego, które ma wybrać kandydatów na stanowisko kierującego nią prezesa SN. Tymczasem Izbą kieruje sędzia Wiesław...

15.09.2018

MSZ: Wątpliwości KE dotyczące SN bezzasadne

Wymiar sprawiedliwości

W odpowiedzi przekazanej Komisji Europejskiej polski rząd podkreśla, że organizacja wymiaru sprawiedliwości to wyłączna kompetencja państw członkowskich. Tym samym - jak dodaje - określenie wieku...

14.09.2018

SN: Sędziowie w stan spoczynku, sprawy z wokandy

Wymiar sprawiedliwości

Aż 99 spraw wyznaczonych do rozpoznania prawdopodobnie spadnie z wokandy Sądu Najwyższego w związku z przejściem w stan spoczynku sędziów, którzy byli wyznaczeni do składów mających je rozpoznawać. Z...

13.09.2018

Prokuratorzy mają skuteczniej przeciwdziałać lichwie

Prokuratura

Chodzi o sprawy, w których zabezpieczeniem pożyczek są nieruchomości. W najbardziej drastycznych przypadkach tracono je w zamian za kilkaset złotych. Rozwiązaniem mają być m.in. powództwa wytaczane...

13.09.2018