Do tej pory szczepienia osób pozbawionych wolności odbywały się zgodnie z Narodowym Programem Szczepień, na zasadach ogólnych, dotyczących wszystkich obywateli RP, ale przez pozawięzienne podmioty lecznicze, pod konwojem funkcjonariuszy SW. W kwietniu zastępca dyrektora generalnego Służby Więziennej gen. Ąndrzej Leńczuk poinformował RPO, że funkcjonariusze i pracownicy są szczepieni w ramach grupy I C i dotychczas przynajmniej jedną dawką zaszczepiono 13 692 osoby pełniących służbę lub zatrudnionych w Służbie Więziennej. 

Czytaj: Sędziowie i pracownicy sądów na "szczepionkowym lodzie", odwoływane terminy>>

Punkty szczepień także w zakładach karnych

Rozporządzenie zostało opublikowane w czwartek, przepisy obowiązują od piątku - 7 maja. Zgodnie ze zmianami szczepienia mają być też wykonywane w szpitalach psychiatrycznych i jednostkach penitencjarnych. Dopisano je do ust. 2 dotyczącego miejsc, w których szczepienia można wykonywać poza gabinetami diagnostyczno-zabiegowymi. Znalazły się obok miejsc pobytu osoby podlegającej szczepieniu, której stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie do gabinetu oraz pomieszczeń spełniających wymagania higieniczno-sanitarne do wykonywania szczepień. 

Na problem od dawna zwracał uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich, upominając się też o szczegółowe dane dotyczące sytuacjach w aresztach i więzieniach. Otrzymał je pod koniec kwietnia. Przypominał przy tym, że każdy pacjent, "również pozbawiony wolności, zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ma prawo odmówić udzielenia świadczenia medycznego, w tym zaszczepienia przeciwko Covid – 19". 

Z informacji Służby Więziennej wynika, że część osadzonych z tego prawa, pomimo prowadzenia na terenie jednostek penitencjarnych przez personel oraz w trakcie audycji w radiowęzłach, kampanii informacyjnej dotyczącej korzyści z zaszczepienia się.

 

Uprawnionych do szczepień w więzieniach więcej

Początkowo problem dotyczył jednostek penitencjarnych w nieco mniejszym zakresie, bo populacja osób pozbawionych wolności jest populacją względnie młodych ludzi. - Na 9 kwietnia 2021 r., powyżej 60. roku życia w jednostkach penitencjarnych przebywało 3963 osadzonych na ogólną ich liczbę 71 134 - wskazywał RPO. 

To jednak się zmienia wraz z przyspieszeniem Narodowego Programu Szczepień. 6 maja mógł już się rejestrować rocznik 1993. Rzecznik wskazywał, że możliwość szczepienia osadzonych w jednostkach penitencjarnych wykluczy konieczność organizacji wielu konwojów do cywilnych podmiotów leczniczych, a to z kolei wpłynie na bezpieczeństwo społeczne.

Od początku pandemii do 20 kwietnia 2021 r. w jednostkach penitencjarnych przebywało 1660 osób które otrzymały pozytywny wynik na Covid-19, z czego od początku pandemii do 31 grudnia 2020 r. Covid-19 potwierdzono u 603 osób, a od 1 stycznia do 20 kwietnia 2021 r. - u 1057 osób pozbawionych wolności. Od początku pandemii do 20 kwietnia 2021 r. 5968 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych SW otrzymało pozytywny wynik na Covid-19,  w tym w okresie od 1 stycznia  do 20 kwietnia 2021 r. - u 2302 osób potwierdzono zakażenie.